Siirry pääsisältöön

Kirjoittaminen

Tutkimusmenetelmien hakuteoksia

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Oulun yliopiston kirjastossa tehty opas Systemaattinen tiedonhaku.

Tutkimusetiikka

  • Turnitin on plagiaatintunnistusjärjestelmä Lapin yliopistossa. Se on myös työväline opiskelijoiden tekstien alkuperäisyyden tarkistamiseen sekä opastukseen tieteelliseen kirjoittamiseen.