Siirry pääsisältöön

Kirjoittaminen

Pro gradun julkaisu verkossa

Kun pro gradu -tutkielma on hyväksytty ja arvosteltu tiedekuntaneuvostossa, opiskelijan tulee tallentaa tutkielmansa Lapin yliopiston sähköiseen julkaisuarkistoon, Laudaan.

Tutustu Tietoa Laudasta -sivuun, josta löydät myös usein kysytyt kysymykset.

Tiedekunnissa tiedusteluihin vastaavat opintopäälliköt.

Yhteyshenkilö kirjastossa: 
Sinikka Tuohino, p. 040 185 7834
Email: ​lauda@ulapland.fi

Muuta opinnäytteesi arkistokelpoiseksi

Ennen tallennusta Laudaan, muuta opinnäytteesi pitkäaikaissäilytykseen soveltuvaan PDF/A-versioon (Archivable PDF (PDF/A)). Muutoksen voi tehdä mm. Adobe Acrobat Pro tai Microsoft Word -ohjelmilla. Alla ohjeet näihin molempiin.

Microsoft Word

 1. Avaa opinnäytteesi Wordissa, valitse File/Tiedosto 
 2. Valitse sitten: Tallenna Adobe PDF-muodossa / Save as Adobe PDF

Word-valikko

3. Valitse avautuvan ikkunan alareunasta "Options"

vaihtoehdot: options, save tai cancel

4. Avautuvasta ikkunasta valitse kohta Luo PDF/A-1a yhteensopiva tiedosto (Create PDF/A-1a:2005 compliant file) ja vahvista OK. Anna tiedostolle nimeksi sukunimi_etunimi, esim. "Opiskelija_Otto". Sallitut merkit ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti (älä käytä ääkkösiä). Valitse tallennushakemisto ja tallenna.

Työsi tallentuu nyt PDF/A-yhteensopivassa muodossa. Tallenna tämä tiedosto Laudaan.

PDF Options näkymä


Adobe Acrobat Pro DC

Adobe Acrobat Pro DC

 1. Avaa opinnäyte Adobe Acrobat Pro -ohjelmassa. Valitse File - Save as Other - Archivable PDF (PDF/A)

Adobe Acrobat Pro DC valikot

 

Opinnäytteen tallentaminen Laudaan

Kun tallennat opinnäytteesi, samalla annat luvan asettaa opinnäytteesi korvauksetta luettavaksi, selailtavaksi ja tulostettavaksi verkkoon. Vaihtoehtoina ovat joko avoin verkko tai rajoitettu lukusalikäyttö vain Lapin yliopistolla kirjastossa (rajattu saatavuus). Yleisimmin saatavuustieto on avoin verkko.

 1. Valitse Laudassa ensin Pro gradut (avoin verkko) tai Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus) sen mukaan, valitsetko avoimen verkon vai rajattu saatavuus.
 2. Kirjaudu sitten sisään Haka-tunnistautumisella

undefined

 • Aloita tallennus: "Tallenna uusi julkaisu tähän kokoelmaan"

Lauda, Pro gradut

Opinnäytteen lataaminen Laudaan

 • Lataa arkistokelpoiseksi muutettu opinnäytteesi (Archivable PDF/A) Laudaan
 • Paina seuraava.

Lauda, julkaisun tallennus, lataa

Julkaisun kuvailutiedot Laudaan

Kuvaile opinnäytetyön perustiedot ja käyttöoikeudet. Täytä kaikki tarvittavat kohdat, pakolliset merkitty tähdellä!

 1. Valitse tiedekunta vetovalikosta. Alat löytyvät vetovalikosta aakkosjärjestyksessä.
 2.  Kirjoita tiedekunnan opintosuunta/koulutusohjelma.
 3. Tallenna oma nimesi ja paina lisää -painiketta. Jos työllä on useampi tekijä, toista toiminto ja lisää muiden tekijöiden nimet. 
 4. Kirjoita opinnäytetyön otsikko.
 5. Valitse opinnäytetyön julkaisija.
 6. Valitse vetovalikosta opinnäytetyön julkaisuvuosi ja pääkieli.
 7. Valitse asiasanat järjestelmän ehdottamista asiasanoista rastittamalla sanan viereinen laatikko. Voit myös lisätä muita Yleisen suomalaisen asiasanaston sanoja. Aloita kirjoittamaan haluamaasi asiasanaa, valitse se avautuneesta pudotusvalikosta ja lisää se painamalla Lisää-painiketta. Asiasanaston ulkopuolisia termejä ei voi tallentaa.
 8. Tallenna opinnäytetyön tiivistelmä. Jos kopioit tiivistelmän tavuttavasta tekstinkäsittelyohjelmasta, poista tavuviivat ennen tallentamista. Tallenna myös vieraskielinen tiivistelmä. Tee se käyttäen samaa kenttää. 
 9. Ilmoita laajuus - työsi sivumäärä.
 10. Hae työlle URN-tunnus. Järjestelmä luo URN-linkin, joka tulee olemaan opinnäytetyösi pysyvä osoite internetissä.
 11. Valitse tekijänoikeuslisenssi. Suosittelemme CC-lisenssiä.
 12. Valitse Seuraava
 13. Tarkista tietojen oikeellisuus ja korjaa jos on tarvetta
 14. Lähetä julkaisu.
 15. Kirjaudu ulos oikeasta yläreunasta.

Lähettämäsi aineisto on nyt kirjastossa tarkastettavana. Saat ilmoituksen sähköpostilla, kun opinnäytteesi tallennus Laudaan on hyväksytty tai jos sen käsittelyssä ilmenee ongelmia. Työsi tulee näkyviin Laudassa, kun se on hyväksytty. Laudan sisältö näkyy myös LUC-Finnassa.

LIsäohjeita: asiananat, URN-tunnus ja CC-lisenssit

LISÄOHJE Asiasanat

 • YSO: Valitse asiasanat järjestelmän ehdottamista asiasanoista rastittamalla sanan viereinen laatikko. Voit myös lisätä muita Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSO) sanoja. Kirjoita hakuruutuun haluamasi asiasanana alku ja valitse se avautuneesta pudotusvalikosta sekä lisää se painamalla Lisää-painiketta. Asiasanaston ulkopuolisia termejä ei voi tallentaa.
 • Muut asiasanat: Jos haluat laittaa muita asiasanoja, ne tulee syöttää Muu asiasana-kenttään. Paina enter sanan jälkeen ja sitten Lisää-painiketta.


LISÄOHJEET: URN-tunnus ja Creative Commons-lisenssi

URN-osoite

 • URN-tunnus on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste. Opinnäytteesi URN on pakollinen kenttä. 
 • Paina "Hae URN-tunnus", niin tunnus tulee automaattisesti.

Creative Commosn-lisenssi

 • CC-lisenssistä löydät lisätietoja sivulta https://creativecommons.fi/lisenssit/
 • Valitse valikosta itsellesi sopiva vaihtoehto, esim. CC BY 4.0 Nimeä
 • Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta research.library(at)ulapland.fi

Gradun tiivistelmälomake

Lapin yliopistolle luovutettavaan opinnäytetyöhön tulee sisältyä lyhyt tiivistelmä, joka yhtenäisyyden vuoksi kirjoitetaan oheisen mallin mukaan. 

Tiivistelmälomakkeen tiedot:

1. Työn nimi
2. Tekijä(t)
3. Koulutusohjelma/opetuskokonaisuus/oppiaine
4. Työn laji (pro gradu-, laudatur-, lisensiaatintyö, kirjallinen työ)
5. Sivumäärä, liitteiden lukumäärä
6. Vuosi, jolloin työ on jätetty yliopistolle
7. Tiivistelmä
- tulee olla lyhyt, selkeä kuvaus opinnäytteen sisällöstä (max. 250 sanaa)
- siitä tulee ilmetä kaikki kirjoituksen sisältämät johtopäätökset ja uudet tiedot
- esitetään tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, tulokset ja päätelmät
- sisältö jäsentyy samoin kuin opinnäyte, josta se laaditaan
- tekstin tulee mahtua yhdelle A4-sivulle ja siinä on hyvä käyttää kappalejakoa (SFS 3855, Tiivistelmien laatiminen ja käyttö)
- tarkempia ohjeita tiivistelmän laadinnasta annetaan tiedekunnittain
8. Avainsanat/asiasanat
- opinnäytteen tekijä antaa työtään kuvaavat avainsanat (3-6 kpl, esim. tutkimuksen aiheet ja teemat, tutkimusmenetelmät, johtopäätökset, tulokset, aihekokonaisuus tai tieteenala johon tutkielma sijoittuu)
- suositellaan käytettäväksi Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSO)