Siirry pääsisältöön

Raportit ja kirjat Lapin yliopiston julkaisuina

Laatuohjeita tieteellisille lehdille

Lehdellä tulee aina olla

  • nimi
  • julkaisija
  • ISSN
  • päätoimittaja ja toimituskunta

Jos kyseessä on kotimainen tieteellinen, vertaisarvioitu lehti, sille tulisi hakea vertaisarviointitunnus Vertaisarvioitu logo. Tunnuksen saamiselle on julkiset kriteerit, joiden täyttymisen arvioi ja tunnuksen myöntää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Vertaisarvioidun lehden toimituskunnassa/-neuvostossa tulee olla tieteellisesti päteviä jäseniä useasta eri tutkimusorganisaatiosta. Arvioitsijoiden tulee olla eri organisaatiosta kuin kirjoittaja(t) eikä heillä saa olla yhteisiä julkaisuja kirjoittajan(-ien) kanssa.

Vertaisarviointiprosessi tulee hoitaa kirjallisesti ja tallettaa kaikki siihen, myös hylättyihin kirjoituksiin, liittyvä viestien vaihto, arviointilausunnot, kirjoittajien vastaukset, artikkelien eri versiot ym. arvioinnin luotettavuuden ja kirjoittajien oikeusturvan takaamiseksi. Vertaisarvioinnissa tulee aina olla mahdollisuus hylätä käsikirjoitus, jollei se täytä kriteerejä.

Julkaisijana ei pidä olla yksi yksittäinen yliopisto, tiedekunta, instituutti tms., vaan esim. tieteellinen seura, kustannusyhtiö, useamman organisaation konsortio tai muutoin yksittäisestä tutkimusorganisaatiosta riittävän riippumaton julkaisija.

Vertaisarvioidun lehden tulee pyrkiä siihen, että sen artikkelit luetteloidaan yhdessä tai useammassa tietokannassa, joista tieteellisiä artikkeleita yleensä haetaan, suomenkieliset lehdet Arto-tietokannassa ja englanninkieliset kansainvälisissä tietokannoissa.

Jos lehti julkaistaan verkkojulkaisuna

  • kukin artikkeli tulee tallentaa erillisenä tiedostona ja liittää siihen koneellisesti haettava metadata
  • kullakin artikkelilla tulee olla oma pysyvä osoitteensa (URN tai DOI)
  • lehden tulee pyrkiä pääsemään DOAJ-listalle
  • e-lehti tulee julkaista soveltuvalla julkaisualustalla. Tavallinen verkkosivu ei käy julkaisualustaksi, koska se ei teknisesti täytä OA-standardeja eli suuret kansainväliset tieteelliset hakurobotit eivät löydä artikkeleita