Siirry pääsisältöön

Raportit ja kirjat Lapin yliopiston julkaisuina

Tiedekuntien ja yksiköiden julkaisut

Tiedekuntien ja yksiköiden omat sarjat ja erillisteokset suositellaan julkaistavaksi elektronisina Lauda-julkaisuarkistossa, jolloin julkaisu saa pysyvän tunnisteen. Julkaisijana on joko Lapin yliopisto tai jokin sen yksikkö, ei koskaan hanke, verkosto tai projekti. Yliopiston tai muiden organisaatioiden verkkosivut eivät ole suositeltavia julkaisukanavia.

Tiedekuntien ja muiden yksiköiden sarjat ovat sopivia rajalliselle kohderyhmälle kirjoitetuille tutkimusraporteille sekä erilaisille ammattiryhmille tarkoitetuille teoksille, joista pystytään tiedottamaan tavoitellulle kohderyhmälle ammattilehtien, verkkosivujen yms. avulla. Sarjat eivät täytä tieteellisen kustantamisen kriteerejä ja niiden levikki ja näkyvyys ovat tieteellisen julkaisemisen kannalta liian pieniä. Siksi tiedekuntien ja yksiköiden sarjoissa ei tule julkaista varsinaisia tieteellisiä kirjoja.

Väitöskirjat julkaistaan Acta electronica Universitatis Lapponiensis -sarjassa. Lisätietoa löydät väitöskirjan julkaisemisen oppaasta.

Julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo kirjasto lauda(at)ulapland.fi.

ISBN, kannet, nimiösivu ja sitä seuraava sivu

Kannet

E-julkaisuihin laitetaan yleensä vain etukansi. Etukanteen merkitään

 • toimittajat/tekijät
 • kirjan nimi
 • julkaisjaksi Lapin yliopisto
 • julkaisuvuosi
 • julkaisusarja ja sarjan numero, jos teos kuuluu sarjaan

Nimiösivu ja sitä seuraava sivu

Nimiösivua seuraavalle sivulle tulevat ISBN ja ISSN -numerot saa kirjastosta oheisella lomakkeella:

Jos julkaisijana on muu suomalainen organisaatio kuin Lapin yliopisto tai jokin sen yksikkö eikä julkaisijalla ole omia ISBN- ja ISSN-tunnuksia, tunnukset haetaan Kansalliskirjastosta:

Tekijänoikeudet ja julkaisusopimus

Käsikirjoituksen tekijänoikeudet ovat tekijöillä. Julkaisemiseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista sovitaan aina kirjallisesti julkaisusopimuksella. Julkaisusopimuksessa tekijä

 • luovuttaa julkaisijalle oikeuden tuottaa käsikirjoituksesta painettu kirja ja/tai e-julkaisu
 • luovuttaa julkaisijalle oikeuden jakaa, myydä ja markkinoida julkaisua
 • varmistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet julkaistavaan käsikirjoitukseen kuvineen ja muine materiaaleineen siten, että hän ei riko kenenkään ulkopuolisen tekijänoikeuksia antaessaan julkaisuluvan.
 • sopii siitä, millaisia oikeuksia tekijälle tai tekijöille jää julkaisemisen jälkeen julkaisun jakamiseen ja uudelleenjulkaisuun
 • sopii siitä, millaiset oikeudet ja vastuut julkaisijalla on.
Sähköisten julkaisujen tekijänoikeuslisenssit

Sähköiselle julkaisulle valitaan tekijänoikeuslisenssi, jolla määritetään sen uudelleenkäyttöä. Laudassa käytetään kansainvälisiä Creative Commons -lisenssejä. Valittavissa olevat lisenssit eivät vaikuta hyvän tieteellisen käytännön mukaiseen velvoitteeseen viitata tekijöihin. Lisensseillä voidaan edistää tieteen avoimuutta sekä rajoittaa jossain määrin teoksen kaupallista jatkokäyttöä ja muokkaamista sekä uudelleenjulkaisemista. Teokseen on mahdollista valita myös merkintä kaikki oikeudet pidätetään.

Monografian julkaisusopimuksen tekeminen

Monografian tekijä tai tekijät solmivat julkaisusopimuksen kirjaston kanssa seuraavasti:

 • Tekijä valitsee sähköiselle julkaisulle haluamansa tekijänoikeuslisenssin.
 • Tekijä täyttää julkaisusopimuksen kirjan julkaisemisesta.
 • Tekijä toimittaa täytetyn julkaisusopimuksen yhdessä julkaisun pdf(A) -tiedoston kanssa kirjastoon osoitteeseen lauda@ulapland.fi.
 • Kirjasto lähettää tekijälle linkin sähköiseeen allekirjoitukseen. Jos sähköinen allekirjoittaminen ei ole mahdollista, ota yhteyttä osoitteeseen lauda@ulapland.fi.

Kokoomateoksen julkaisusopimusten tekeminen

Laudassa julkaistavien kokoomateosten jokaisesta artikkelista tehdään erillinen sopimus tekijöiden kanssa. Kokoomateoksen toimittaja ei voi yksin tehdä julkaisusopimusta teoksen julkaisemisesta, sillä kirjan osien tekijänoikeudet ovat tekijöillä.

Julkaisusopimus laaditaan siten, että:

 • Toimittaja sopii tekijöiden kanssa sähköisen kokoomateoksen tekijänoikeuslisenssin ja täydentää julkaisusopimuspohjaan teoksen tiedot ja lisenssin.
 • Toimittaja voi lähettää sopimuspohjat kirjoittajille täydennettäväksi tai täydentää niihin itse tekijöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja artikkeleiden nimet.
 • Toimittaja kerää sopimukset ja lähettää ne yhdessä PDF/A-tiedostomuodossa olevien julkaistavien tiedostojen kanssa kirjastoon osoitteeseen lauda@ulapland.fi.
 • Kirjasto lähettää jokaiselle kirjoittajalle oman linkin sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen.
 • Jos joku kirjoittajista ei voi allekirjoittaa sopimusta sähköisesti, tulee asiasta ilmoittaa kirjastolle osoitteeseen lauda@ulapland.fi. Kirjasto toimittaa kirjoittajalle sopimuksen allekirjoitettavaksi toisella tavalla.
 • Toimittaja huolehtii siitä, että kaikille artikkeleille on tehty julkaisusopimus.

Teosta ei voida julkaista ennen kuin julkaisusopimus on solmittu kaikkien tekijöiden kanssa.

Tallennus Laudaan

Yliopiston julkaisemat elektroniset teokset julkaistaan Laudassa. Julkaisuista tiedotetaan mm. laittamalla linkki Laudaan mahdollisimman laajasti niille verkkosivuille, joilla suunniteltu lukijakunta voidaan tavoittaa.

Kokoomateokset tallennetaan sekä yhtenä kokonaisuutena että kukin artikkeli erillisenä tiedostona. Tämä mahdollistaa erillisiin artikkeleihin linkittämisen ja niiden jakamisen kirjoittajien omilla kotisivuilla sekä esim. tutkijoiden sosiaalisessa mediassa. 

Kirjasto huolehtii e-julkaisujen tallennuksesta Laudaan ja toimittamisesta Kansalliskirjastoon kulttuuriaineistolain mukaisesti (ns. vapaakappale).

Lisätietoja ja toimitusosoite:

Sinikka Tuohino, puh. 040 185 7834, lauda@ulapland.fi