Siirry pääsisältöön

Lauda

Lauda on Lapin yliopiston sähköinen julkaisuarkisto. Lauda sisältää Lapin yliopistossa tuotettuja aineistoja kuten kirjoja ja opinnäytteitä. Lisäksi Laudassa on joitakin Barentsin alueella julkaistavia kausijulkaisuja artikkeleina. Julkaisuarkiston tarkoituksena on lisätä julkaisujen käyttöä ja näkyvyyttä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä varmistaa aineistojen pitkäaikaissäilytys. Kaikki julkaisut saavat pysyvän URN-tunnuksen, joka mahdollistaa julkaisun löytymisen vaikka varsinainen www-osoite muuttuisikin tulevaisuudessa. 

Suurin osa sisällöstä on julkaistu Open Access -muodossa eli aineisto on vapaasti kaikkien saatavilla. Osa opinnäytteistä on kuitenkin käyttöoikeuksiltaan rajoitettuja, ja niiden lukeminen on mahdollista vain Lapin yliopiston kirjaston tietokoneilta. Tunnistat nämä tietueet Rajoitettu käyttöoikeus -tekstistä.

Yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin ja suosittaa mahdollisimman suurta avoimuutta julkaisuille ja opinnäytteille, aina kuitenkin eettiset seikat ja säädökset huomioon ottaen.

Takaisin Laudaan

Tallennusohjeet

Lauda is the institutional repository of the University of Lapland. Lauda includes books, articles and theses created at the University of Lapland. Lauda also contains some scientific periodicals published in the Barents region. The idea of the repository is to increase the national and international use and visibility of the publications and ensure the digital preservation. All publications in Lauda receive a permanent identifier URN that enables the publications to be discovered even if the actual www-address would change in the future.

Most of the content is published as Open Access, and the content is freely available to all. Some of the master's theses have restricted access and are available only on the computers inside the University library. You can identify these by the text 'Restricted Access'. 

University has committed to the principles of Open Science and recommends openness of publications and theses, naturally considering ethical and regulatory restrictions.

Back to Lauda

Publishing instructions