Siirry pääsisältöön

Väitöskirjan julkaiseminen

Yleistä väitöskirjan julkaisemisesta

Tästä oppaasta löydät Lapin yliopiston ohjeet väitöskirjan julkaisuun. Tällä sivulla on kuvattu tiivistetysti julkaisuprosessin vaiheet. Väittelijälle tarkoitetut tarkemmat ohjeet käsikirjoituksen viimeistelyyn, taittoon ja julkaisemiseen löytyvät kohdasta Ohjeet väittelijälle.

Lapin yliopiston väitöskirjat julkaistaan pääsääntöisesti avoimesti sähköisinä julkaisuina Acta electronica Universitatis Lapponiensis -sarjassa. Julkaisualustana on Lapin yliopiston Lauda-julkaisuarkisto. Avoin sähköinen julkaiseminen edistää väitöskirjojen saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä tieteen avoimuutta.

Väitöskirjan julkaiseminen sähköisenä on väittelijälle maksutonta. Yliopisto painattaa sähköisestä väitöskirjasta 9 kpl väittelykopioita. Halutessaan väittelijä voi teettää kirjasta ylimääräisiä painettuja kopioita omalla kustannuksellaan. Painettu kopio ei ole itsenäinen julkaisu eikä saa omaa ISBN-numeroa.

Erityisestä syystä väitöskirja voidaan julkaista tiedekunnan päätöksellä painettuna Acta Universitatis Lapponiensis -sarjassa. Painetun väitöskirjan painatuskustannuksista päätetään tiedekunnassa erikseen.

Väitöskirjan voi julkaista myös ulkoisen julkaisijan kautta. Jos julkaisija sallii, voidaan teos julkaista Lapin yliopistossa sähköisenä rinnakkaisjulkaisuna.

Arktisessa keskuksessa tehdyt väitöskirjat voidaan julkaista myös Arktisen keskuksen julkaisusarjoissa Arctic Centre Reports ja Juridica Lapponica. Julkaisusta sovitaan Arktisen keskuksen kanssa.

Lapin yliopiston väitöskirjat Laudassa

Julkaisuprosessi Lapin yliopiston sarjoissa

Väitöskirjan julkaisuprosessiin on hyvä varata kokonaisuudessaan noin 3 kuukautta. Väittelijän on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi Lapin yliopistossa. Ennen väittelyluvan hakemista väittelijän on huolehdittava siitä, että artikkeliväitöskirjan osien julkaisuluvat ja lisenssit ovat kunnossa.

1. Tiedekunta myöntää väittelyluvan ja määrää väitöspäivän tiedekuntaneuvoston kokouksessa

2. Väittelijä täyttää väitöskirjan esitietolomakkeen välittömästi väittelyluvan saatuaan

Jos väittelylupa myönnetään alle kolme kuukautta ennen väitöstä, tulee esitietelomake täyttää kun väilttelyluvan käsittelyaikataulu on tiedossa.

3. Tutkijakoulu on yhteydessä väittelijään ja sopii taittoaikataulusta

Väitöskirjan taittoon on varattava vähintään 2 kuukautta. Aikataulussa on huomioitava loma-ajat.

4. Väittelijä hakee teokselle ISBN-numeron ja julkaisusarjan numeron

ISBN-numeroa ei voi hakea ennen väittelyluvan saamista.

5. Väittelijä saa kirjastolta allekirjoitettavaksi julkaisusopimuksen sekä ohjeet sen allekirjoittamiseen

Väitöskirjaa ei voi lähettää taittoon ennen kuin julkaisusopimus on tehty.

6. Väittelijä viimeistelee käsikirjoituksen taittoa varten yliopiston ohjeita noudattaen

7. Väittelijä toimittaa taittovalmiin materiaalin tutkijakouluun

Väitöskirja on toimitettava taittoon viimeistään 7 viikkoa ennen väitöstä osoitteeseen dissertations(at)ulapland.fi. AIkataulussa on huomioitava loma-ajat.

8. Väittelijä tarkistaa oikovedoksen ja toimittaa sen taittoon

Oikovedos lähetetään väittelijälle noin viikossa ja sen tarkistamiseen on aikaa noin kaksi viikkoa. Tämä aikataulu pystytään pitämään, mikäli väittelijä on toimittanut materiaalit ajoissa. Tutkijakoulu antaa ohjeet tarkistukseen.

9. Taiton valmistuttua väittelijä tekee painotilauksen yliopistopainoon ja tutkijakoulu toimittaa tiedostot painoon.

10. Valmis väitöskirja tallennetaan julkaisuarkistoon ja siitä painetaan väittelykappaleet

Yliopistopaino painaa sähköisestä väitöskirjasta väittelykopiot (9 kpl) tai painetun väitöskirjan väittelykappaleet (9 kpl) ja väittelijän tilaamat kopiot/kappaleet. Yliopisto hoitaa väittelyä varten painettujen kopioiden/kappaleiden jakelun. Painettuna julkaistavan väitöskirjan muusta jakelusta vastaa väittelijä.

11. Väittelijä laatii väitöstiedotteen luonnoksen viestinnän ohjeita noudattaen

Luonnos väitöstiedotteesta on toimitettava viestintään viimeistään 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Tiedotteen yhteydessä julkaistaan henkilökuva. Tarvittaessa valokuvaus voidaan järjestää viestintäpalveluiden kautta. Ks. viestinnän ohjeet.

12. Väitöskirjan julkinen esilläpito eli riiputus 10 päivää ennen väitöstilaisuutta

Yliopisto asettaa sähköisen väitöskirjan riiputukseen julkaisemalla linkin siihen verkkosivuillaan. Samassa yhteydessä julkaistaan linkki väitöstilaisuuden tapahtumaan ja väitöstiedotteeseen. Tiedekunta asettaa painetun väitöskirjan tai kopion sähköisestä väitöskirjasta nähtäväksi yliopiston pääaulaan.

Julkaiseminen ulkopuolisella julkaisijalla

Väittelijän on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi Lapin yliopistossa.

1. Väittelijä selvittää mahdollisuudet julkaista väitöskirja ulkopuolisella julkaisijalla ja varmistaa, että aikataulu sopii yhteen väitöksen aikataulun kanssa

2. Tiedekunta myöntää väittelyluvan ja määrää väitöspäivän tiedekuntaneuvoston kokouksessa

3. Väittelijä täyttää väitöskirjan esitietolomakkeen välittömästi väittelyluvan saatuaan ja ilmoittaa siinä julkaisemisesta ulkoisella julkaisijalla

4. Väittelijä tekee julkaisusopimuksen ja viimeistelee käsikirjoituksen julkaisijan ohjeiden mukaisesti

5. Väitöskirjan taitto ja painatus hoidetaan julkaisusopimuksessa sovitulla tavalla

6. Väittelijä toimittaa tiedekuntaan 9 kappaletta painettuja väitöskirjoja

Julkaisemisen aikataulu on sovittava siten, että valmis väitöskirja on tiedekunnassa viimeistään 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Teoksen muusta jakelusta vastaa väittelijä tai julkaisija.

7. Väittelijä laatii väitöstiedotteen luonnoksen viestinnän ohjeita noudattaen

Luonnos väitöstiedotteesta on toimitettava viestintään viimeistään 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Tiedotteen yhteydessä julkaistaan henkilökuva. Tarvittaessa valokuvaus voidaan järjestää viestintäpalveluiden kautta. Ks. viestinnän ohjeet.

8. Väitöskirjan julkinen esilläpito 10 päivää ennen väitöstilaisuutta

Tiedekunta asettaa painetun väitöskirjan nähtäväksi pääaulaan. Jos julkaisija antaa luvan, linkki avoimeen julkaisuun tai rinnakkaistallenteeseen julkaistaan yliopiston verkkosivulla. Jos lupaa ei saada, verkkosivulla julkaistaan linkki teoksen tietoihin LUC-Finnassa. Samassa yhteydessä julkaistaan linkki väitöstilaisuuden tapahtumaan ja väitöstiedotteeseen.