Siirry pääsisältöön

Väitöskirjan julkaiseminen

Yleistä väitöskirjan julkaisemisesta

Tästä oppaasta löydät Lapin yliopiston ohjeet väitöskirjan julkaisuun. Tällä sivulla on kuvattu tiivistetysti julkaisuprosessin vaiheet. Väittelijälle tarkoitetut tarkemmat ohjeet käsikirjoituksen viimeistelyyn, taittoon ja julkaisemiseen löytyvät kohdasta Ohjeet väittelijälle.

Lapin yliopiston väitöskirjat julkaistaan pääsääntöisesti sähköisinä verkkojulkaisuina Acta electronica Universitatis Lapponiensis -sarjassa. Julkaisualustana on Lapin yliopiston Lauda-julkaisuarkisto. Verkkojulkaiseminen edistää väitöskirjojen saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä tieteen avoimuutta.

Väitöskirjan julkaiseminen sähköisenä on väittelijälle maksutonta. Yliopisto painattaa sähköisestä väitöskirjasta 9 kpl väittelykopioita. Halutessaan väittelijä voi teettää kirjasta ylimääräisiä painettuja kopioita omalla kustannuksellaan. Painettu kopio ei ole itsenäinen julkaisu eikä saa omaa ISBN-numeroa.

Erityisestä syystä väitöskirja voidaan julkaista tiedekunnan päätöksellä painettuna Acta Universitatis Lapponiensis -sarjassa. Painetun väitöskirjan painatuskustannuksista päätetään tiedekunnassa erikseen.

Väitöskirjan voi julkaista myös ulkoisen julkaisijan kautta. Jos julkaisija sallii, voidaan teos julkaista Lapin yliopistossa sähköisenä rinnakkaisjulkaisuna.

Arktisessa keskuksessa tehdyt väitöskirjat voidaan julkaista myös Arktisen keskuksen julkaisusarjoissa Arctic Centre Reports ja Juridica Lapponica. Julkaisusta sovitaan Arktisen keskuksen kanssa.

Lapin yliopiston väitöskirjat Laudassa

Julkaisuprosessi Lapin yliopiston sarjoissa

Väitöskirjan julkaisuprosessiin on hyvä varata kokonaisuudessaan noin 3 kuukautta. Ennen väittelyluvan hakemista on huolehdittava siitä, että artikkeliväitöskirjan osien julkaisuluvat ja lisenssit ovat selvät, jottei julkaiseminen viivästy lupien vuoksi. Väittelijän on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi Lapin yliopistossa.

1. Väittelijä ottaa yhteyttä tutkijakouluun ja sopii taittoaikataulusta, kun väittelyluvan saaminen lähestyy

Väitöskirjan taittoon on varattava vähintään 2 kuukautta. Yhteydenotot osoitteeseen dissertations@ulapland.fi.

2. Tiedekunta myöntää väittelyluvan ja määrää väitöspäivän tiedekuntaneuvoston kokouksessa

3. Väittelijä hakee teokselle ISBN-numeron ja julkaisusarjan numeron

ISBN-numeroa ei voi hakea ennen väittelyluvan saamista

4. Väittelijä saa kirjastolta tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi esitäytetyn julkaisusopimuksen sekä ohjeet sen allekirjoittamiseen

Väitöskirjaa ei voi lähettää taittoon ennen kuin julkaisusopimus on tehty.

5. Väittelijä viimeistelee käsikirjoituksen taittoa varten yliopiston ohjeita noudattaen

6. Väittelijä toimittaa taittovalmiin materiaalin tutkijakouluun

Väitöskirja on toimitettava taittoon viimeistään 7 viikkoa ennen väitöstä osoitteeseen dissertations@ulapland.fi. AIkataulussa tulee huomioida loma-ajat.

7. Väittelijä tarkistaa oikovedoksen ja toimittaa sen taittoon

Oikovedos lähetetään väittelijälle noin viikossa ja sen tarkistamiseen on aikaa noin kaksi viikkoa. Tämä aikataulu pystytään pitämään, mikäli väittelijä on toimittanut materiaalit ajoissa. Tutkijakoulu antaa ohjeet tarkistukseen.

8. Valmis väitöskirja tallennetaan julkaisuarkistoon ja siitä painetaan väittelykappaleet

Yliopistopaino painaa sähköisestä väitöskirjasta väittelykopiot (9 kpl) ja väittelijän tilaamat kopiot tai painetun väitöskirjan väittelykappaleet (9 kpl) ja väittelijän tilaamat kappaleet. Yliopisto hoitaa väittelyä varten painettujen kopioiden/kappaleiden jakelun. Painettuna julkaistavan väitöskirjan muusta jakelusta vastaa väittelijä.

9. Väittelijä laatii väitöstiedotteen luonnoksen viestinnän ohjeita noudattaen

Luonnos väitöstiedotteesta on toimitettava viestintään viimeistään 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Tiedotteen yhteydessä julkaistaan henkilökuva. Tarvittaessa valokuvaus voidaan järjestää viestintäpalveluiden kautta. Ks. viestinnän ohjeet.

10. Väitöskirjan julkinen esilläpito eli riiputus 10 päivää ennen väitöstilaisuutta

Yliopisto julkaisee linkin sähköiseen väitöskirjaan verkkosivuillaan. Painettu väitöskirja tai kopio sähköisestä väitöskirjasta asetetaan nähtäväksi yliopiston pääaulaan.

Julkaiseminen ulkopuolisella julkaisijalla

Väittelijän on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi Lapin yliopistossa.

1. Väittelijä selvittää mahdollisuudet julkaista väitöskirja ulkopuolisella julkaisijalla ja varmistaa, että aikataulu sopii yhteen väitöksen aikataulun kanssa.

2. Väittelijä ilmoittaa tutkijakouluun julkaisemisesta ulkoisella julkaisijalla.

3. Tiedekunta myöntää väittelyluvan ja määrää väitöspäivän tiedekuntaneuvoston kokouksessa

4. Väittelijä tekee julkaisusopimuksen ja viimeistelee käsikirjoituksen julkaisijan ohjeiden mukaisesti

5. Väitöskirjan taitto ja painatus hoidetaan julkaisusopimuksessa sovitulla tavalla

6. Väittelijä toimittaa tiedekuntaan 9 kappaletta painettuja väitöskirjoja

Julkaisemisen aikataulu on sovittava siten, että valmis väitöskirja on tiedekunnassa viimeistään 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Teoksen muusta jakelusta vastaa väittelijä tai julkaisija.

7. Väittelijä laatii väitöstiedotteen luonnoksen viestinnän ohjeita noudattaen

Luonnos väitöstiedotteesta on toimitettava viestintään viimeistään 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Tiedotteen yhteydessä julkaistaan henkilökuva. Tarvittaessa valokuvaus voidaan järjestää viestintäpalveluiden kautta. Ks. viestinnän ohjeet.

8. Väitöskirjan julkinen esilläpito 10 päivää ennen väitöstilaisuutta

Yliopisto asettaa painetun väitöskirjan nähtäväksi pääaulaan. Jos julkaisija on antanut luvan, linkki rinnakkaistallenteeseen julkaistaan yliopiston verkkosivulla.