Siirry pääsisältöön

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien tuki

Tästä oppaasta löydät tietoa avoimesta oppimisesta sekä avointen oppimateriaalien käytöstä ja tuottamisesta Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa. Opas johdattaa myös laajempiin avointa oppimista käsitteleviin materiaaleihin.

Avointa oppimista ja avointen oppimateriaalien tuottamista ohjaa korkeakouluissamme Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus. Sen pohjana ovat kansalliset ja kansainväliset avoimen tieteen ja avoimen oppimisen linjaukset ja suositukset. Lisäksi kaikessa avoimeen oppimiseen liittyvässä toiminnassa tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tutkimuseettisiä ohjeita.

Saat tukea avoimeen oppimiseen ja avoimiin oppimateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä ottamalla yhteyttä korkeakoulukirjastoon research.library(at)luc.fi. Materiaalien tuottamisessa sinua tukee eOppimispalvelut eOppimispalvelut(at)luc.fi.

Lisätietoa avoimesta tieteestä Lapin yliopistossa löydät Avoin tiede -oppaasta.

Lisätietoa avoimesta TKI-toiminnasta Lapin ammattikorkeakoulussa löydät Avoin TKI-toiminta Lapin AMKissa -sivustolta.

Mitä tarkoittaa avoin oppiminen?

Avoin oppiminen tarkoittaa oppimaan pääsyn ja osallistumisen laajentamista suuremmalle yleisölle madaltamalla oppimisen esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoimet oppimateriaalit ovat minkä tahansa muotoisia tai millä tahansa välineellä käytettäviä opetus- ja oppimistarkoitukseen osittain suunniteltuja materiaaleja tai informaatiota, joka on vapaa tekijänoikeuksista tai lisensoitu lisenssillä, joka sallii materiaalin vapaan käytön, muuntelun ja levityksen (Public domain, CC BY, CC BY-SA).

Avoimet oppimateriaalit voivat olla esimerkiksi kursseja, tehtäväpaketteja, kirjoja, artikkeleita, kuvia ja videoita. Myös opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä materiaaleja kuten opetussuunnitelmia ja arviointimatriiseja voidaan avata.

Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt ovat käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Avoimet opetuskäytännöt tukevat avointen oppimateriaalien tuottamista ja käyttöä.

Avoin oppiminen ja oppimateriaalit Lapin yliopistossa ja Lapin AMKissa

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaukset:

  • Suosittelemme opettajille oppimateriaalien avaamista ja avoimen verkko-opetuksen järjestämistä. Tuemme strategisilla toimilla täyteen avoimuuteen tähtäävää opetusta.
  • Edellytämme oppimateriaalien ja erilaisten digitaalisten sisältöjen osalta saavutettavuuden vaatimusten noudattamista.
  • Opetuksen ja opetusmateriaalien avaajan vastuulla on varmistaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet materiaalien avaamiseen (mm. tekijänoikeudet).
  • Suosittelemme lisensoimaan avoimet oppimateriaalit Creative Commons - CC BY -lisenssillä. Tarvittaessa voi käyttää non-commercial tai share-alike tarkenteita.
    • Suositeltava muoto lisenssille on: © [Tekijän nimi], [Korkeakoulun nimi], [vuosi], CC BY.
  • Edellytämme kaikkia oppimateriaalin tuottamiseen osallistuneiden huomioimista, myös opiskelijoiden.
  • Suosittelemme käyttämään kansallista Avointen oppimateriaalien kirjastoa oppimateriaalien avaamiseen.