Siirry pääsisältöön

Avoin tiede

Avoin tiede Lapin yliopistossa

Avoin tiede merkitsee avointen toimintamallien edistämistä tieteessä ja tutkimuksessa. Siihen sisältyy pyrkimys edistää tieteellisen tiedon löydettävyyttä, saatavuutta ja käyttöä sekä tiedeyhteisössä että sen ulkopuolella.

Lapin yliopisto on sitoutunut rakentamaan ja kehittämään avoimen tieteen palveluita ja toimintatapoja sekä tarjoamaan yliopistoyhteisön jäsenille koulutusta, ohjeita ja tukea avoimeen tieteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuksen avoimuutta Lapin yliopistossa ohjaavat avoimen tieteen linjaukset, jotka sisältävät Julkaisupolitiikan, Datapolitiikan sekä Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksen.

Tästä oppaasta löydät perustietoa avoimesta tieteestä Lapin yliopistossa sekä käytännön neuvoja avoimuuden toteuttamiseen ja avointen materiaalien käyttöön. Opas ohjaa edelleen yksityiskohtaisempiin oppaisiin ja materiaaleihin.

Saat tukea avoimeen tieteeseen liittyvissä kysymyksissä ottamalla yhteyttä kirjastoon osoitteeseen research.library(at)luc.fi

Tutustu myös Lapin ammattikorkeakoulun avoimeen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Suositukset tutkijalle

Lapin yliopiston julkaisupolitiikka, datapolitiikka sekä avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjaus sisältävät suosituksia ja vaatimuksia, joihin yliopistoyhteisön jäsenten tulee tutustua.

Yleisellä tasolla yliopisto suosittelee, että

Tutustu myös yksityiskohtaisempiin suosituksiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen liittyvät teot ovat tutkijataitoja, joita arvostamme ja tuemme. Ne ovat osa tutkijan ansioitumista ja huomioimme ne rekrytoinneissa ja urakehityksessä.

Mihin olemme yliopistona sitoutuneet?

Noudatamme kaikessa tutkimustyössä sekä tutkimustuotosten julkaisemisessa ja avaamisessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tutkimuseettisiä ohjeita.

Olemme allekirjoittaneet Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 ja sitoutuneet

  • edistämään avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
  • vahvistamaan yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa
  • parantamaan tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.

Julistusta täydentävät kansalliset toimintakulttuurin, tutkimusaineistojen- ja menetelmien, tutkimusjulkaisujen sekä oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaukset.

DORA-julistuksen allekirjoittajana ja CoARA:n jäsenenä olemme sitoutuneet vastuulliseen tutkimuksen arvioinnin kehittämiseen.

Rakennamme ja kehitämme avoimen tieteen palveluitamme ja toimintatapojamme siten, että ne noudattavat edellä mainittuja kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia.