Siirry pääsisältöön

Tietokantaoppaita

Kotimaisia lehtiaineistoja tutkimuskäytössä

Kansalliskirjasto ja Kopiosto ovat sopineet oikeudesta välittää kokoelmiinsa sisältyviä digitaalisia sanoma- ja aikakauslehtiä tutkimuskäyttöön digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta Tutkain-hankkeessa vuosina 2023-2027.

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun tutkijat, tutkimusta opettava henkilökunta ja gradua tai muuta tutkimuksellista opinnäytetyötä tekevät opiskelijat saavat käyttöönsä vuoden 2021 loppuun mennessä julkaistut lehdet.

Käyttäjät saavat selata, hakea ja ladata aineistoja digi.kansalliskirjasto.fi –palvelun kautta HAKA-kirjautumisella (1. ja 2.).

Digi.kansalliskirjasto.fi aloitussivu, kirjaudu-painike oikeassa yläkulmassa.

  • Valitse oman korkeakoulusi (Lapin yliopisto tai Lapin ammattikorkeakoulu) ja kirjaudu sisään korkeakoulun käyttäjätunnuksellasi.

Haka-kirjautmisen valintaikkuna, josta valitaan oma organisaatio.

  • Valitse avautuvalta lomakkeelta aloita ja hyväksy käyttöehdot painamalla jatka.

Lomakkeen aloitussivu.

  • Täytä sitten käyttölupalomake, yliopistolla valitaan tutkimusala ja ammattikorkeakoululla koulutusala.

Käyttölupalomake, josta valitaan käyttöpaikka, rooli, käyttötarkoitus, tutkimusala tai koulutusala, sekä annetaan käyttötarkoituksen kuvaus lyhyesti.

Tiedonlouhinta

Aineistoista saa luoda datasettejä. Mitä sillä tarkoitetaan?

Datasetillä tarkoitetaan Tutkaimen yhteydessä sellaista tutkijan aineistoista tuottamaa kokonaisuutta, joka ei sisällä sopimuksen kohteena olevia, tekijänoikeuslain suojaamia aineistoja tai niiden suojan piiriin kuuluvia osia. Datasetti voi koostua tekstistä, luvuista, graafeista tai niiden yhdistelmistä. Tutkaimessa mukana olevista, tekijänoikeussuojan piirissä olevista aineistoista tai niiden osista luotuja datasettejä saa tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten tutkijoiden saataville tutkijan valitsemassa data-arkistossa tai vastaavassa palvelussa. Tämän sopimuksen kohteena olevia, tekijänoikeuden suojaamia aineistoja tai niiden osia saa tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten tutkijoiden saataville suljetussa sertifioidussa arkistossa erillisen Kopioston ja arkiston ylläpitäjän välisen sopimuksen mukaisesti. Tällainen sopimus on Tutkain-sopimuksen allekirjoitushetkellä tehty Tietoarkiston kanssa. (Tutkain-hanke)