Siirry pääsisältöön

Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys ja arviointi

Lapin yliopiston tutkimusportaali

Lapin yliopiston oma tutkimusportaali LaCRIS kokoaa yhteen tiedot yliopiston tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnasta. Julkaisutietojen tallentamisen lisäksi se mahdollistaa oman tutkijaprofiilin ylläpitämisen. Profiili edistää näkyvyyttäsi ja löydettävyyttäsi sekä auttaa yhdistämään sinut Lapin yliopistoon.

Profiilissasi voit tuoda monipuolisesti esiin tieteellistä ja taiteellista toimintaasi ja asiantuntijuuttasi sekä kuvata niitä omin sanoin. Portaali mahdollistaa myös esimerkiksi tutkimus- ja taideprojektien verkkosivujen linkittämisen profiilisi.

Voit tallentaa tietoja takautuvasti koko urasi ajalta. Liittämällä ORCID-tunnisteen profiiliisi, helpotat julkaisutietojen siirtoa eri organisaatioiden välillä ja vähennät tarvetta tallentaa tietoja useaan eri paikkaan.

ORCID

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) tarjoaa sinulle pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen. Se ratkaisee nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia.

Lapin yliopisto suosittelee tutkijoille ORCID-tunnisteen käyttöä ja jotkin kustantajat ja rahoittajat edellyttävät sitä. Tunnisteen käyttö vähentää tarvetta tallentaa henkilö- ja julkaisutietoja useaan eri paikkaan ja helpottaa tietojen siirtoa esimerkiksi affiliaation vaihtuessa. ORCID-tunnisteen voi yhdistää moniin muihin tutkijatunnisteisiin ja palveluihin, myös yliopiston tutkimuspoprtaaliin. Tarvitset ORCID-tunnisteen myös luodaksesi tutkijaprofiilin Tiedejatutkimus.fi -palveluun.

Omien tietojen omistusoikeus ORCID-järjestelmässä säilyy sinulla. Voit määrittää itse, mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä jaetaan vain nimeämiesi luotettujen organisaatioiden kanssa. ORCID on riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio.

Muut tutkijatunnisteet

ORCID-tunnisteen lisäksi voit parantaa näkyvyyttäsi, edistää verkostoitumista ja helpottaa julkaisutietojen siirtoa tutkimusorganisaatiosta toiseen luomalla itsellesi muita tutkijatunnisteita ja profiileja tiedeyhteisölle suunnatuissa palveluissa. Tutkijakohtaisten viittausanalyysien tekemiseen tarvitset näitä tunnisteita.

Scopus author ID luodaan automaattisesti jokaiselle Scopukseen sisältyvän julkaisun kirjoittajalle. Sen avulla voi seurata julkaisujen viittausmääriä ja tuottaa Scopuksen julkaisuaineistoon perustuvan h-indeksin. Scopukseen voi kertyä useampi tunnus, joiden yhdistämistä voit itse pyytää palvelussa. Scopus-tietokantaan kirjaudutaan HAKA-kirjautumisella helpoiten LUC-Finnan kautta. Voit halutessasi hyväksyä tiedonsiirrot Scopuksen ja ORCID-profiilin välillä.

Web of Science ResearcherID tarjoaa tietyillä aloilla tavan seurata omien julkaisujen vaikuttavuutta ja tuottaa Web of Sciencen julkaisuaineistoon perustuvan h-indeksin. Kirjautuminen palveluun tapahtuu HAKA-kirjautumisen kautta LUC-Finnassa. Sinun on itse rekisteröidyttävä palveluun ja liitettävä julkaisusi profiiliisi. Voit halutessasi hyväksyä tiedonsiirrot ResearcherID:n ja ORCID-profiilin välillä.

Google Scholariin voit luoda itsellesi oman profiilin, jonka avulla voit lisätä näkyvyyttä ja tuottaa Google Scholar -järjestelmässä oleviin julkaisuihin perustuvan h-indeksin. Huomaathan, että jos luot profiilin Lapin yliopiston kautta, on se käytössäsi vain silloin, kun sinulla on Lapin yliopiston käyttäjätunnukset.

ISNI-tunnus on kansainväliseen standardiin perustuva yksilöjen ja julkisten yhteisöjen tunniste.

Lapin yliopiston tutkimusportaalissa aikaisemmin näkyneet h-indeksi ja viittausmäärä on otettu pois näkyvistä julkisessa portaalissa keväällä 2024. Tiedot voivat edelleen näkyä tutkijan omassa muokkausnäkymässä. Tutkimusportaalin viittausmäärä ja h-indeksi perustuvat Scopuksen tietoihin.

Tiedejatutkimus.fi - Tutkijan tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuottama Tiedejatutkimus.fi-palvelu kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Se parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä ja lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Palvelu täydentyi vuonna 2022 Tutkijan tiedot -kokonaisuudella, joka edistää tutkijoiden näkyvyyttä ja meritoitumista. Tavoitteena on, että eri alojen tutkijoiden osaaminen ja ajantasaiset yhteystiedot ovat löydettävissä yhdestä paikasta.

Tutkijan näkökulmasta Tutkijan tiedot -palvelu mahdollistaa ajantasaisen kansallisen tutkijaprofiilin ylläpidon. Profiili säilyy esimerkiksi affiliaation vaihtuessa tai rahoituksen katketessa.

Lapin yliopiston tutkijat voivat jo luoda oman profiilin, mutta tiedonsiirto Lapin yliopiston ja Tiedejatutkimus.fi-palvelun välillä ei ole vielä käytössä. Tiedonsiirto otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana. Siihen asti tietoja voi siirtää ORCID-palvelusta ja muista nyt jo tiedonsiirrossa mukana olevista tutkimusorganisaatioista. Profiilin luominen edellyttää ORCID-tunnusta ja vahvaa Suomi.fi-tunnistautumista.

Tutkijoiden näkyvyyspalveluita

Voit edistää tutkimuksesi ja taiteesi näkyvyyttä, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta olemalla läsnä erilaisissa tutkijoiden verkostoitumis- ja näkyvyyspalveluissa. Ne sisältävät eri tieteenalojen tai tutkimusaiheiden ryhmiä ja tarjoavat mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi muiden tutkijoiden, tutkimusrahoittajien tai mahdollisten työnantajien kanssa. Palveluiden kautta voit myös jakaa julkaisuijasi tai muita materiaaleja. Ota tutkimustuotoksia jakaessasi huomioon tekijänoikeudet ja julkaisijoiden suhtautuminen.

Altmetriikka

Altmetriikan avulla on mahdollista seurata tutkimuksestasi käytävää keskustelua ja sen saamaa huomiota sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkopalveluissa. Esimerkiksi artikkelin latausmäärien ja sen uutisissa, blogikirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa saamien mainintojen pohjalta voidaan arvioida tutkimuksen näkyvyyttä. Maininnat eivät kuitenkaan korreloi tutkimustuotosten laadun kanssa.

Altmetriikka on osaltaan vastaus paljon kritiikkiä saaville viittausanalyyseille ja niitä nopeampi tapa saada jonkinlainen käsitys tutkimuksen näkyvyydestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Lapin yliopistossa ei ole toistaiseksi käytössä altmetriikan seurantapalveluita. Tarvittaessa kirjasto voi tilata seurantapalvelua muista yliopistokirjastoista.