Siirry pääsisältöön

Opetuksen tueksi

Kirjaston palvelut

Korkeakoulukirjasto tukee Lapin yliopiston ja Lapin AMKin opettajia opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opiskelijoiden ohjaamisessa. Tarjoamme opettajien käyttöön kirjaston kokoelmat sekä tutkimusta, opetusta ja opiskelua tukevia oppaita. Järjestämme myös ohjausta ja neuvontaa sekä opettajille että opiskelijoille.

Tästä oppaasta löydät opettajan näkökulmasta tärkeää tietoa kirjaston palveluista ja niiden käytöstä opetuksessa ja ohjauksessa. Jokaisen oppaan osan kohdalta löydät myös tietoa siitä, mistä saat lisätietoa ja neuvoja eri teemoista.

Tukea esimerkiksi opetussuunnitteluun ja digipalveluiden käyttöön sekä opintohallinon palvelut tarjoaa Opetus- ja oppimispalvelut. Lisätietoa löydät Intrasta kohdasta Opetus ja oppiminen. 

Tiedonhankinnan opetus Lapin yliopistossa

Opintojen alussa
  • Kirjastoinfo tiedekuntien orientaatioviikolla
  • YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssi Moodlessa (0,5 op)
    • Kurssi kannattaa suositella opiskelijoille heti opintojen alussa.
    • Tiedonhankinnan perusteet on myös osa Akateemiset opiskelutaidot -kurssia.
    • Sisältönä LUC-Finnan monipuolinen käyttö ja kirjaston tarjoamat verkkoaineistot.
  • Tiedonhankinnan perusteet -kurssin englanninkielinen toteutus YMEN1807 Basics of Library Skills -verkkokurssi Moodlessa (0,5 op)
Kandidaatintutkielman yhteydessä
Gradun yhteydessä
Väitöskirjatutkijat

Opettajille ja tutkijoille järjestetään pyynnöstä räätälöityä tiedonhankinnan koulutusta.

Tiedonhankinnan opetus Lapin ammattikorkeakoulussa

Lapin ammattikorkeakoulussa tiedonhankinnan opetus on integroitu koulutuksittain muuhun opetukseen. Tiedonhankinnan opetusta on yleisimmin tarjolla osana orientoivia opintoja sekä tutkimus- ja menetelmäopintojen yhteydessä. Tiedonhankinnan ohjausta voi pyytää ryhmille opintojen eri vaiheissa. Myös opettajille ja TKI-henkilöstölle järjestetään pyynnöstä räätälöityä tiedonhankinnan koulutusta.

Yhteydenotot: il.amk(at)ulapland.fi

Muut kirjaston koulutukset Lapin yliopistossa

Voit tilata kirjastolta koulutuksia, tietoiskuja ja työpajoja eri aiheista esimerkiksi tiedekunnalle, oppiaineelle tai tutkijaseminaariin. Tilaisuuden sisältö, toteutustapa ja kesto räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan. Tarjoamme koulutuksia esimerkiksi avoimesta tieteestä, tutkimusaineistojen hallinnasta ja tieteellisestä julkaisemisesta.

Tutustu koulutustarjottimeemme ja tilaa koulutus.

Kirjasto tarjoaa myös kursseja (väitöskirja)tutkijoille. Kursseille ilmoittaudutaan Pepissä.