Siirry pääsisältöön

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Tieteellinen tiedonhankinta

" "

Tieteellinen tiedonhankinta kuuluu osana tutkimusprosessiin. Tutkimusprosessin eri vaiheissa tiedontarve vaihtelee.

TUTKIMUSPROSESSI

Siihen liittyvä tiedonhaku

Tutkimusaiheeseen tutustuminen,
tutkimusaiheen rajaaminen

* taustatietoa
* mitä ja miten paljon aiheesta on kirjoitettu, viitetietojen selaus

Tutkimuksen suunnittelu

* menetelmätiedon hakeminen
* keskeiset aiheet, joista haluaa lisää tietoa tutkimusta varten

Aineiston hankinta ja analysointi

* yksittäistietoa
* tietoa tilastollisista menetelmistä

Tutkielman kirjoittaminen

* relevantit tieteelliset julkaisut aiheesta ja niiden hankkiminen luettavaksi
* lähteiden dokumentointi


Myös tiedonhankinta on prosessi, jonka kuluessa perehdytään riittävän laajasti ja kattavasti siihen, mitä aiheesta on aikaisemmin kirjoitettu ja tutkittu. Tiedonhankinnan prosessin vaiheet ovat hakupalveluiden/tietokantojen valinta, hakusanojen valinta, tiedonhaku ja arviointi. Eri tieteenaloilla käytetään erilaisia tiedonhankinnan menetelmiä ja hakupalveluita/tietokantoja.

Kurssin tavoitteet

Kurssin keskeiset tavoitteet voidaan tiivistää neljään kohtaan:

1. Mistä tietoa haetaan: hakupalvelujen/tietokantojen tuntemus sekä kyky tunnistaa eri hakupalveluiden mahdollisuudet 
        Lue kurssimateriaalin osa 2. Tietokantojen valinta

2. Mitä tietoa halutaan löytää: kyky rajata ja ilmaista tiedontarpeensa 
        Lue kurssimateriaalin osa 3. Hakusanojen valinta

3. Miten tietoa haetaan: taidot suorittaa tiedonhakuja eri välineillä eri hakupalveluissa ja vielä jatkuvasti muuttuvissa ympäristöissä 
        Lue kurssimateriaalin osa
4. Tiedonhakutekniikat

4. Löytyikö aiheeseen sopivaa tieteellistä tietoa: kyky arvioida kriittisesti löytyvää informaatiota 
        Lue kurssimateriaalin osa 5. Hakutuloksen arviointi