Siirry pääsisältöön

Avoin tiede

Tekijänoikeuslisenssit

Lisenssit ovat valmiiksi muotoiltuja käyttölupia, joilla määritellään ehdot materiaalien jakamiselle ja jatkokäytölle. Lisenssi voidaan antaa esimerkiksi julkaisuille, oppimateriaaleille, tutkimusaineistoille, valokuville ja metadatalle. Yleisimmin käytetään Creative Commonsin lisenssejä eli CC-lisenssejä. Avoimia ohjelmistoja varten on omat lisenssinsä.

Lapin yliopisto suosittelee lisensoimaan avoimet tutkimustuotokset Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä. Lapin yliopiston julkaisut, myös opinnäytetyöt ja väitöskirjat, ovat lähtökohtaisesti avoimia ja niille suositellaan myös Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssiä..

Lisenssi ei poista tekijänoikeutta eikä velvoitetta noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä esimerkiksi muiden tutkimukseen viitatessa tai sitä lainattaessa. Tekijä on aina mainittava, paitsi CC 0 -lisenssiä käytettäessä. CC-lisenssejä käytettäessä tulee tarjota tieto valitusta lisenssistä sekä linkki lisenssikuvaukseen. Mahdolliset muutokset on myös merkittävä.

Jos teoksella on useampi tekijä, sen CC-lisensointiin tarvitaan kaikkien tekijöiden suostumus.

Voit tutustua lisenssikuvauksiin Creative Commonsin sivuilla kunkin lisenssin kohdalla olevasta linkistä.

CC BY logo CC BY Nimeä (Attribution)

Teosta ja sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita ja uusia teoksia saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti. Tekijän nimi on aina mainittava alkuperäisenä tekijänä eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin ja joustavin lisenssivaihtoehto ja sen käyttö on hyvä tapa edistää teoksen leviämistä ja näkyvyyttä.

CC BY-SA logo CC BY-SA Nimeä–Jaa-samoin (ShareAlike)

Kuten CC BY, mutta teoksen pohjalta luotuja muokattuja versioita ja uusia teoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos on lisensioitu. Yleinen lisenssi yhteistyöprojekteissa kuten Wikipediassa.

CC BY-ND logo CC BY-ND Nimeä–Ei-muutoksia (NoDerivatives)

Kuten CC BY, mutta teoksen pohjalta luotuja muokattuja versioita ja uutta aineistoa ei saa jakaa. Teosta saa hyödyntää vain sen alkuperäisessä muodossa. Tämän lisenssin voi antaa esimerkiksi taideteokselle tai julkaisulle, jossa visuaalisilla elementeillä on suuri merkitys.

CC BY-NC logo CC BY-NC Nimeä–Ei-kaupallinen (NonCommercial)

Kuten CC BY, mutta muunneltua teosta tai sen pohjalta tehtyä uutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Lisenssi voi olla ongelmallinen, sillä aina ei ole selvää mikä on kaupallista ja mikä ei-kaupallista käyttöä. Lisenssillä varustettua julkaisua ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa julkaisuarkistossa. Lisenssiä on suositeltavaa käyttää harkiten ja lähinnä erikoistapauksissa, jolloin katsotaan todennäköiseksi, että teosta hyödynnetään kaupallisesti.

CC BY-NC-SA logo CC BY-NC-SA Nimeä–Ei-kaupallinen–Jaa-samoin

Kuten CC BY-SA, eli lisenssi sallii levittää ja muokata teosta sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, mutta ainoastaan epäkaupallisessa tarkoituksessa. Tekijä tulee mainita alkuperäisenä tekijänä ja uudet tuotokset lisensoidaan samoin ehdoin.

CC BY-NC-ND logo CC BY-NC-ND Nimeä–Ei-muutoksia–Ei-kaupallinen

Kuten CC BY-ND, eli lisenssi sallii teoksen jakamisen kun alkuperäinen tekijä on mainittu, mutta teosta ei saa muuttaa eikä sitä saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin.

https://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/publicdomain.png CC 0 Public domain

Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista ja luovuttaa sen vapaasen käyttöön. Soveltuu erityisesti metadatan jakamiseen. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää tässäkin tapauksessa lähteen mainitsemista.