Siirry pääsisältöön

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimusaineistojen hallinnan tuki

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tieteellisessä tai taiteellisessa tutkimuksessa tuotettuja tai hyödynnettyjä aineistoja, joilla voidaan perustella ja tarvittaessa toistaa tutkimuksen tulokset. Tästä oppaasta löydät perustiedot tutkimusaineistojen hallinnasta ja sen suunnittelusta Lapin yliopistossa sekä suosituksia muista laajemmista ja yksityiskohtaisemmista materiaaleista. Oppaan rakenne pohjautuu kansalliseen aineistonhallintasuunnitelman ohjeeseen.

Tutkimusaineistojen hallintaa ja avaamista ohjaa Lapin yliopistossa Datapolitiikka. Se edellyttää, että julkisin varoin tuotettu julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto on niin avointa kuin mahdollista. Aineiston hallinnassa ja avaamisessa tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tutkimuseettisiä ohjeita.

Saat tukea tutkimusaineistojen hallintaan ja avaamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa ottamalla yhteyttä osoitteeseen research.library(at)ulapland.fi.

Tutustu helposti aineistonhallintaan katsomalla Tieteen ja tietotekniikan keskus CSC:n video aineistonhallinnan perusteista ja FAIR-periaatteista. Videoon on mahdollista valita suomenkielinen tekstitys valikosta Asetukset. (CC BY-ND 4.0)

Miksi aineistonhallintaa?

Aineistonhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusaineistot ovat tutkimuksen aikana ja sen jälkeen helposti löydettävissä, tulkittavissa ja asianmukaisesti suojattuja. Tämä edellyttää, että aineistojen luominen, tallentaminen, kuvailu ja järjestäminen suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Aineistonhallinta on aina ollut osa tutkimusta, viime vuosina lisääntynyt ohjaus ja sääntely vain tekevät siitä aikaisempaa näkyvämpää.

Hyvällä aineistonhallinnalla:

 • säästät aikaa ja vaivaa
 • helpotat tutkimustyötä ja varmistat sen laadun
 • turvaat oman selustasi
 • meritoidut tutkijana
 • täytät rahoittajien ja Lapin yliopiston vaatimukset
 • varmistat aineiston tietoturvallisen käsittelyn
 • pidät huolta tutkittavien tietosuojasta
 • sovit aineistojen käyttö- ja omistusoikeuksista
 • varaudut työmäärään, kustannuksiin sekä ohjelmisto- ja laitetarpeisiin
 • helpotat aineistojen avaamista jatkokäyttöä varten
 • autat muita löytämään aineistosi ja viittaamaan niihin
 • noudatat hyvää tieteellistä käytäntöä.

FAIR-periaatteet

Tutkimuksen ja aineistojen laatua sekä aineistojen jatkokäyttöä ja avoimuutta edistää FAIR-periaatteiden noudattaminen. Se tarkoittaa, että tutkimusaineistojen tulee olla löydettävissä (findable), saavutettavissa (accessible), yhteentoimivia eli siirrettävissä ja yhdistettävissä (interoperable) sekä uudelleenkäytettäviä (re-usable). FAIR-periaatteiden noudattaminen ei edellytä aineiston avoimuutta. Aineisto voi myös täyttää vain osan FAIR-periaatteista.

Käytännössä FAIR-periaatteita voi noudattaa esimerkiksi

 • kuvailemalla aineiston huolellisesti
 • käyttämällä avoimia ja pitkäikäisiä tiedostomuotoja
 • julkaisemalla aineiston ja/tai sen kuvailutiedot
 • hankkimalla aineistolle pysyvän tunnisteen
 • antamalla aineistolle lisenssin, joka määrittää sen jatkokäyttöä.

Kuvassa esitetään tekstimuodossa FAIR-periaatteet

Kuva: Tampereen yliopiston kirjasto (CC BY 4.0)

Oppaita aineistonhallintaan

Aineistonhallinnan suunnittelussa kannattaa tämän oppaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi näitä materiaaleja.

Kansalliset aineistonhallintasuunnitelmaohjeet

Aineistonhallinnan oppaita

Koulutuksia ja videoita

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimuksia