Siirry pääsisältöön

Lapin AMKin Avoimen TKI-toiminnan opas (päivitys käynnissä)

Lapin AMKin Avoimen TKI-toiminnan opas

Tämän  oppaan tavoitteena on tukea ja ohjata avoimen TKI-toiminnan toteuttamista Lapin AMKissa.  Opas kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren opastaen avoimuutta edistävien toimintatapojen käytössä aina hankkeen suunnitteluvaiheesta tulosten liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen saakka.

Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria kuvataan käsitteellä avoin TKI-toiminta. Yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa käytetään käsitettä avoin tiede ja tutkimus. Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että Lapin AMKissa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja organisaation osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman laajasti saatavissa ja hyödynnettävissä.​

Pohjoisen tulevaisuus on älykästä avoimuutta  - Avoimen TKI-toiminnan ja oppimisen (tkio) linjaukset ja periaatteet Lapin ammattikorkeakoulussa

Avoimen TKI-toiminnan toteuttajana:

  • Ole tietoinen Lapin AMKin avoimen TKI-toiminnan ohjeista ja toimintatavoista.
  • Kiinnitä hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin.
  • Kun hanke saa rahoituksen, tee suunnitelman siitä, miten hankkeen aineistoja tallennetaan ja jaetaan hankkeen aikana ja sen jälkeen.
  • Sovi yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa kerättyjen aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista.
  • Huolehdi hankkeessa kerätyn aineiston systeemaattisesta tallentamisesta niin, että se on mahdollisimman avoimesti löydettävissä ja myöhemminkin hyödynnettävissä.
  • Viesti hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia ja laadukkaita julkaisukanavia.
  • Osallistu, osallista ja verkostoidu.
  • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut, kun muut viittaavat  julkaisuihisi ja jakamaasi dataan.


Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kansallinen kehittäminen


Avoin tiede ja tutkimus eurooppalaisena päämääränä

  • Avoin tiede on myös EU:n innovaatiopolitiikan keskeinen päämäärä.
  • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.