Siirry pääsisältöön

Avoin tiede

Alennukset kirjoittajamaksuihin

Mitä alennukset tarkoittavat?

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat neuvotelleet pääosin FinELib-konsortion kautta alennuksia avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksuihin. Kirjoittajamaksuja eli APC-maksuja (article processing charge) ja BPC-maksuja (book processing charge) maksetaan sekä täysin avoimissa julkaisuissa että hybridijulkaisuissa.

Lapin yliopisto ei suosittele hybridijulkaisemista, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että maksu yksittäisen artikkelin avaamiseksi.

Miten saan hyödynnettyä alennuksen?

Tutustu etukäteen julkaisijakohtaisiin ehtoihin ja ohjeisiin ja tarkista, että julkaisukanavasi on mukana sopimuksessa. Käytä Lapin yliopiston sähköpostia jättäessäsi käsikirjoituksen kustantajan järjestelmään, jotta affiliaatiosi voidaan tunnistaa oikein.

Muista huomioida rahoittajien vaatimukset julkaistessasi. Alennuksia ei yleensä voi hyödyntää jälkikäteen.

Kuka vastaa maksusta?

Kirjoittajamaksujen maksamisesta vastaavat tiedekunnat, yksiköt ja tutkimusprojektit. Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa avoimen julkaisemisen kustannukset katetaan yleiskustannuksista. Varmista etukäteen maksun maksaja.

Tarvittaessa kysy lisätietoja kirjastosta research.library(at)ulapland.fi

Association for Computing Machinery (ACM)

Lapin yliopistoon affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista avoimesti ACM:n konferenssijulkaisuissa tai lehdissä ilman kirjoittajamaksua. Sinun tulee käyttää Lapin yliopiston sähköpostia lähettäessäsi käsikirjoituksen. Sopimuskausi on 1.7.2022–31.12.2024.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.

Cambridge University Press (CUP)

HUOM! Neuvottelut Campbridge University Pressin kanssa uudelle sopimuskaudelle ovat vielä käynnissä. Tällä välin APC-maksuja ei tule maksaa. hybridilehdissä julkaistavat artikkelit voi julkaista maksumuurin takana ja avata takautuvasti avoimeksi. Full OA -lehtien osalta julkaisuprosessissa edetään kustantajan ohjeiden mukaan.

Lapin yliopistolla on Read & Publish -sopimus Cambridge University Pressin (CUP) kanssa. Voit julkaista maksutta avoimesti, jos olet vastaavana kirjoittajana affilioitunut Lapin yliopistoon. Sopimuskausi on 1.1.202331.12.2023 (uutta sopimusta viimeistellään).

Voit tutustua julkaisemisen ehtoihin ja alennuksen hyödyntämiseen CUP:n sivuilla. Valitse valikosta Finland ja The University of Lapland Library.

Elsevier

Lapin yliopistoon affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista artikkelisi avoimesti maksutta Elsevierin hybridilehdissä tai 15 %.n APC-alennuksella gold open access -lehdissä. Tutkijoille maksuttomia avoimia artikkeleita on sopimuskauden 20242025 aikana rajoitettu määrä.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.

Emerald

Lapin yliopistoon affilioituneella vastaavalla kirjoittajalla (corresponding author) on käytössään FinElib-konsortion neuvottelemia Open Access vouchereita. Niitä käytettäessä julkaiseminen avoimena on maksutonta. Sopimuskausi on 1.1.2024–31.12.2024. Vuodelle 2024 vouchereita on käytettävissä rajoitettu määrä.

Käytä Lapin yliopiston sähköpostiosoitettasi. Emerald tunnistaa oikeutesi ilmaiseen Open Access voucheriin sähköpostidomainistasi.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.

Frontiers

Lapin yliopistoon affilioitunut vastaava kirjoittaja voi saada 10 % alennuksen Frontiersin kirjoittajamaksuista. Alennuksen saaminen edellyttää, että Lapin yliopisto, eli käytännössä tiedekunta, yksikkö tai projekti, maksaa kirjoittajamaksun. Kaikki artikkelit julkaistaan CC BY -lisenssillä. Sopimuskausi on 1.4.2022–31.12.2024.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.

MDPI

Lapin yliopiston kirjoittajat saavat 10 % alennuksen artikkeleista, jotka on hyväksytty MDPI:n julkaisemiin lehtiin. Kirjoittajat saavat alennuksen myös kirjoista. Sopimuskausi on 15.5.2023–14.5.2024.

Käsikirjoituksen lähetysprosessin viimeisessä vaiheessa kirjoittajia kehotetaan selvittämään, ovatko he oikeutettuja alennukseen MDPI:n Open Access -ohjelmassa. Ohjelma pyrkii tunnistamaan IP-osoitteen mukaan, lähetetäänkö artikkeli sellaisesta organisaatiosta, jossa oikeus tähän alennukseen on.

Oxford University Press (OUP)

Lapin yliopistoon affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista vertaisarvioidun artikkelisi avoimesti maksutta Oxford University Pressin (OUP) hybridilehdissä ja voit saada 15 % alennuksen täysin avoimiin julkaisuihin. Vertaisarvioimattomat artikkelit eivät kuulu sopimukseen. Artikkeli tulee olla vertaisarvioitu ja siirtynyt tuotantoon 1.1.2024-31.12.2025.

OUP tiedottaa lisämaksuttomasta avoimesta julkaisemisesta vain kirjoittajia, jotka käyttävät Lapin yliopiston sähköpostia. Sen käyttö on siksikin suositeltavaa. Maksuttomuutta voi hakea järjestelmässä myös jollakin muualla sähköpostilla.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.

SAGE

Lapin yliopistoon affilioituneena vastaavana kirjoittajana voit julkaista artikkelisi avoimena maksutta SAGEn hybridilehdissä ja 20 % alennuksella SAGEn full OA (gold OA) lehdissä. Artikkelit julkaistaan CC BY -lisenssillä. Sopimuskausi on 1.1.2023–31.12.2024.

Tarkasta FinELibin sivulla olevista lehtilistoista onko julkaisukanavasi hybridijulkaisu vai full OA -julkaisu ja noudata julkaisutyypin mukaisia ohjeita.

Julkaisemisen ehdot ja ohjeet löytyvät FinELibin sivulta.

Springer

Lapin yliopistoon affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista artikkelisi avoimesti maksutta Springerin Compact -hybridilehdissä. Sopimus kattaa vain hybridilehdet, ei täysin avoimia julkaisuja. Sopimuskausi on 1.1.2024–31.12.2025.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.

Oletuksena on, että Lapin yliopistoon affilioituneet kirjoittajat julkaisevat artikkelinsa avoimena. Jos perustellusta syystä et halua julkaista artikkeliasi avoimena, käy My Publication -prosessi läpi ja ole sen jälkeen yhteydessä kirjastoon.

Taylor & Francis

Lapin yliopistoon afiilioituneena vastaavana kirjoittajana voit julkaista artikkelisi avoimena sopimukseen kuuluvissa Open Select -hybridilehdissä. Sopimuksen piirissä olevat lehdet ovat yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta. Sopimuskausi on 1.1.2023-31.12.2024.

Sopimus ei kata T&F:n julkaisemia lääketieteen alan lehtiä, eikä suurinta osaa täysin avoimista Full Open Access -lehdistä. Sopimuksen aikana hybridilehdistä täysin avoimiksi lehdiksi muutetut lehdet pysyvät osana FinELib-sopimusta vuoden 2024 loppuun asti.

Kun lähetät artikkelisi lehdelle, valitse huolellisesti pudotusvalikosta organisaatio, johon olet affilioitunut. Käytä Lapin yliopiston sähköpostiosoitetta.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.

FinELib-sopimuksella voidaan julkaista rajallinen määrä avoimia artikkeleita. On mahdollista, että artikkelikiintiö loppuu kesken joulukuussa 2024, jolloin loppuvuonna 2024 hyväksyttyjä artikkeleita ei voida julkaista avoimena FinELib-sopimuksella. Vuoden 2025 osalta neuvotteluita käydään parhaillaan.

Wiley

Lapin yliopistoon affilioituneena vastaavana kirjoittajana voit julkaista artikkelisi avoimena Wileyn full OA- ja hybridinimekkeissä sopimuskaudella 2023–2024. Avoimia artikkeleita voidaan julkaista rajoitettu määrä. Vuoden 2023 osalta artikkelikiintiön arvioidaan riittävän 100 % avoimeen julkaisemiseen.

Lehden avoimuuden muoto, full OA tai hybridi, vaikuttaa alennuksen saamiseen. Tarkista siis FinELibin sivuilla olevista listoista onko julkaisukanavasi full OA vai hybridi ja noudata ohjeita sen mukaan.

Tarkasta FinELibin sivuilta julkaisemisen ehdot sekä se, sisältyykö valitsemasi julkaisukanava julkaisusopimukseen. Löydät sivulta myös ohjeet alennuksen hyödyntämiseen.