Siirry pääsisältöön

Tutkimusportaali LaCRIS

Yleiset ohjeet

Samaa tapahtumaa ei kirjata kahteen kertaan. Jos kirjaat esimerkiksi esitelmän pitämisen, älä kirjaa erikseen osallistumista kyseiseen tapahtumaan.

Jos aktiviteettiin osallistuu joku ulkopuolinen henkilö, yritä ensin löytää hänen nimensä järjestelmään jo tallennetuista nimistä.

Jos aktiviteetti liittyy johonkin tapahtumaan tai ulkopuoliseen organisaatioon, yritä ensin löytää ne järjestelmään jo tallennetuista tapahtumista tai organisaatioista. Määrävälein toistuvat saman nimiset tapahtumat (konferenssit, elokuvajuhlat tms.) kirjataan kuitenkin erillisinä.

Kirjaa ulkopuolisista organisaatioista vain koko organisaation nimi, älä alayksiköiden nimiä (esim. Tampereen yliopisto, mutta ei tiedekuntaa, laitosta tms. yksikköä). Ulkopuolisten organisaatioiden tiedot järjestelmässä ovat valitettavasti vielä siivoamatta erilaisten tiedonsiirtojen jäljiltä.

Toimituksellinen ja muu julkaisuihin liittyvä työ

Tieteellisen lehden erikoisnumeron tai kokoomateoksen toimittaminen luetaan julkaisuiksi. Niitä ei kirjata aktiviteeteiksi vaan tutkimustuotoksiksi.

Näyttelyn tai tapahtuman kuratointi tai tuottaminen kirjataan tuotoksiin silloin, kun siihen sisältyy selkeästi kuraattorin tai tuottajan oma taiteellinen osuus.

Aktiviteetteihin kirjattavia toimituksellisia tehtäviä ovat:

 • toimituskunnan jäsenyys
 • käännöstyö
 • tieteellisen lehden arvioijana toimiminen
 • konferenssiartikkelien arvioijana toimiminen
 • muun käsikirjoituksen arviointi
 • tapahtuman kuratointi (vähäinen kontribuutio).

Valitse oikea rooli napauttamalla nimesi (ja mahdollisten muiden ko. aktiviteettiin osallistuneiden ihmisten nimen) kohdalta "Muokkaa". Roolivaihtoehtoja ovat:

 • vertaisarvioija
 • toimittaja
 • päätoimittaja
 • toimituskunnan jäsen
 • vieraileva toimittaja
 • tieteellisen neuvottelukunnan jäsen
 • kääntäjä
 • kuraattori
 • tuottaja.

Tapahtumaan osallistuminen ja tapahtuman järjestäminen

Kirjaa konferenssiesitelmät (ja laajat paneelin aloituspuheenvuorot) puheisiin ja esityksiin. Älä kirjaa samasta tapahtumasta erikseen osallistumista konferenssiin tai muuhun tapahtumaan!

Tapahtumaan osallistumiseksi ja järjestämiseksi luetaan:

 • kokouksen tai seminaarin tieteellisen tai ohjelmatoimikunnan jäsenyys
 • kokouksen tai seminaarin järjestelytoimikunnan jäsenyys ja muut luottamustehtävät konferensseissa ja seminaareissa
 • työpajan, paneelin, session tai tutoriaalin järjestäminen
 • kokouksen, työryhmän, paneelin, session tai tutoriaalin puheenjohtajana toimiminen
 • konferenssiin, työpajaan, paneeliin, sessioon tai tutoriaaliin osallistuminen.

Valitse oikea rooli napauttamalla nimesi (ja mahdollisten muiden ko. aktiviteettiin osallistuneiden ihmisten nimen) kohdalta "Muokkaa". Näille aktiviteeteille valittavissa olevat roolit:

 • organisoija
 • ohjelmakomitean jäsen
 • puheenjohtaja
 • osallistuja
 • paneelin jäsen.

Puhe tai esitys

Puheisiin ja esitelmiin luetaan:

 • esitelmät, joita pidät konferenssin tai muun tilaisuuden kutsuttuna pääpuhujana (keynote tai plenary)
 • konferenssi-, seminaari- yms. esitykset sekä laajat paneelin aloituspuheenvuorot akateemisessa yhteisössä
 • julkiset tai pyydetyt puheet tai esitelmät muualla kuin akateemisessa yhteisössä.

Valitse oikea rooli napauttamalla nimesi (ja mahdollisten muiden ko. aktiviteettiin osallistuneiden ihmisten nimen) kohdalta "Muokkaa". Näille aktiviteeteille valittavissa olevat roolit ovat:

 • puhuja
 • kutsuttu puhuja
 • pääpuhuja (keynote, plenary)
 • toinen tekijä
 • paneelin jäsen.

Luottamustehtävä tai jäsenyys

Luottamustehtäviin ja jäsenyyksiin kuuluvat mm. erilaiset asiantuntija- ja luottamustehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla. Luottamus- ja asiantuntijatehtävät voivat olla osa-aikaisia tai määräaikaisia:

 • nimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä
 • nimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä
 • nimitetty yksityisen sektorin asiantuntija- tai luottamustehtävä
 • nimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä rahoittajaorganisaatiossa
 • nimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä seurassa tai verkostossa
 • jäsenyys seurassa tai verkostossa
 • palkintolautakunnan jäsenyys
 • juryn jäsenyys.

Näiden aktiviteettien rooleja ovat:

 • puheenjohtaja
 • jäsen
 • varajäsen
 • hallituksen / johtokunnan puheenjohtaja
 • hallituksen / johtokunnan jäsen
 • hallituksen / johtokunnan varajäsen
 • neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • neuvottelukunnan jäsen
 • neuvottelukunnan varajäsen
 • työvaliokunnan jäsen
 • asiantuntija
 • neuvonantaja
 • sihteeri
 • avustaja
 • valtuutettu
 • varavaltuutettu
 • koordinaattori.

Vierailu ulkoisessa instituutiossa

Vierailuja ulkoisessa instituutiossa ovat:

 • vierailu ulkomailla
 • opinnot ulkomailla
 • tutkijavierailu kotimaassa.

Vierailijan rooleija ovat

 • vieraileva tutkija
 • vieraileva luennoitsija
 • vieraileva opiskelija.

Vierailijan isännöinti / emännöinti

Akateemisen vierailijan isännöinti / emännöinti

Arviointi

Akateemisen asiantuntija-arvioinnin tyyppejä ovat:

 • toiminnan arviointi
 • professuurin hakijoiden arviointi
 • dosentuurin hakijan arviointi
 • muun hakijan arviointi
 • rahoitushakemusten arviointi
 • väitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys
 • väitöskirjan ohjaaja.

Arvioijarooleja ovat:

 • arvioija
 • esitarkastaja
 • ohjaaja
 • vastaväittäjä
 • puheenjohtaja.

Konsultointi

Konsultoinnin rooleja ovat

 • konsultti
 • neuvonantaja.

Muu aktiviteetti tai ansio (mm. dosentuuri)

Muihin aktiviteetteihin kirjataan dosentuurit sekä sellaiset tehtävät, joille ei ole muuta paikkaa tutkimusportaalissa. Tyyppejä ovat

 • akateeminen pätevyys (esim. dosentuuri)
 • muu aktiviteetti.

Valittavia rooleja ovat:

 • dosentti
 • jäsen
 • puhuja
 • kirjoittaja
 • esittäjä
 • neuvonantaja
 • osallistuja.