Siirry pääsisältöön

Tutkimusportaali LaCRIS

Tutkijoiden poistaminen tutkimusryhmistä ym.

Henkilökunnan ja vierailevien tutkijoiden affiliaatiotiedot tulevat tiedonsiirroissa Mepcosta alku- ja loppupäivineen. Henkilökunnalle, vieraileville tutkijoille ja väitöskirjatutkijoille merkitään affiliaatiot tutkimusryhmiin, -yhteisöihin ja -verkostoihin kirjastossa. Kirjasto merkitsee niihin päättymispäiväksi saman kuin Mepcosta tulleessa sopimustiedossa on. Kun pätkätöitä tekevän sopimuksia uusitaan, hän voi itse käydä muuttamassa näiden tutkimusryhmä- yms. affiliaatioidensa päättymispävän uuden sopimuksensa mukaisesti.

Kun työ- tai vierailijasopimuksella tiedekunnassa tai AK:ssa ollut lähtee yliopistosta, tulisi henkilöstöhallinnon tarkistaa, ettei hänelle jää roikkumaan affiliaatioita tutkimusryhmiin, -yhteisöihin tai -verkostoihin eikä instituutteihin ja sitä kautta ao. ihminen näkyviin tutkimusportaaliin. Näin käy vääjäämättä, kun toistaiseksi voimassa olleessa työsuhteessa ollut ihminen lähtee eläkkeelle, muuhun työhön tms. tai jos joku lähtee kesken sopimuskauden. Näin voi käydä myös, jos ihminen on itse käynyt poistamassa kirjaston merkitsemän affiliaation päättymispäivän noista tutkimusryhmistä yms.

 1. avaa sopimuksen päättymispäivän jälkeen tutkimusportaali
 2. etsi ko. henkilön nimellä
 3. jos ao. ihminen on vielä löydettävissä, katso ovatko affiliaatiot muita kuin yliopiston virallisia yksiköitä (tiedekuntia, Arktinen keskus, Koke, Kielikeskus)
  Etsi henkilöitä, hakuikkuna, hakunappula, hakutulos (2 nimeä ja heidän affiliaationsa)
 4. laita viesti kirjastoon lacris@ulapland.fi tai käy itse merkitsemässä ko. affiliaatioille sama päättymispäivä kuin sopimukselle

Tutkimusryhmän, -yhteisön, -verkoston tai instituutin poistaminen tutkijalta:

 1. avaa https://lacris.ulapland.fi/admin
 2. valitse mustasta yläpalkista Päätiedot
 3. napauta kohtaa Henkilöt
 4. etsi ao. ihminen ja avaa hänen tietonsa
 5. rullaa kohtaan "Organisaatioaffiliaatiot"
 6. katso sekä HENKILÖSTÖ-affiliaatiot että VIERAILEVA TUTKIJA -affiliaatiot
 7. napauta päätettävän tutkimusryhmän, -yhteisön tms. kohdalla "Muokkaa"
  Henkilön (Malli Esimerkki) tiedot, organisaatioaffiliaatiot, henkiöstö, tutkimusyhteisön nimi, affiliaation alkupvm-nykyinen, aseta ensisijaiseksi -nappula, muokkaa-nappula ympyröitynä, tehtävänimike, tiedekunta, affiliaation alku- ja loppupäivät, aseta ensisijaiseksi -nappula, muokkaa-nappula, lisää organisaatioyksikkö -nappula
 8. merkitse lopetuspäiväksi sama kuin sopimuksen lopetuspäivä
 9. napauta "Päivitä" oikeasta alakulmasta
 10. muista tallentaa!
  Tallenna-nappula