Siirry pääsisältöön

Tutkimusportaali LaCRIS

Tutkimusryhmän, -yhteisön ja -verkoston luominen

Virallisen organisaatiorakenteen lisäksi yliopistossa toimii tutkimusryhmiä, -yhteisöjä ja -verkostoja. Tutkijoilla voi siis olla samanaikaisesti useita organisaatioaffiliaatioita.

  • Tutkimusryhmäksi kutsutaan joukkoa tutkijoita, jotka ovat organisoituneet saman tutkimusaiheen ympärille ja joilla on tutkimusryhmän johtaja ja resurssit.
  • Tutkimusyhteisöksi kutsutaan tutkimusteeman ympärille muodostunutta usein monitieteistä yhteenliittymää, johon kuuluvat tutkijat ovat kiinnostuneita samasta teemasta.
  • Tutkimusverkosto on tutkimusta tekevien toimijoiden tyypillisesti organisaatiorajat ylittävä yhteenliittymä, joka tavoittelee tiettyyn aihepiiriin liittyvää tiedonvaihtoa, tiedon levittämistä ja osaamisen kasvattamista. Verkosto luo mahdollisuuksia yhteistyöprojektien ja uusien tutkimusideoiden syntymiseen. Lapin yliopiston koordinoimat University of Arcticin temaattiset verkostot luetaan tutkimusverkostoihin.

Sekä tutkimusryhmään että tutkimusyhteisöön voi kuulua sekä työsopimuksella että vierailevan tutkijan sopimuksella toimivia tutkijoita eri organisaatioyksiköistä sekä väitöskirjatutkijoita eri tiedekunnista.

Uusi tutkimusryhmä, -yhteisö tai -verkosto luodaan tutkimusportaaliin kirjastossa, tarvittaessa ota yhteys lacris@ulapland.fi.

Tutkijoiden liittäminen tutkimusryhmiin, -yhteisöihin ja -verkostoihin ja poistaminen niistä on samoin kirjaston tehtävä.

Tutkijat liitetään kirjastossa tutkimusryhmiin, -yhteisöihin ja -verkostoihin vain voimassaolevan työsopimuksen tai vierailevan tutkijan sopimuksen ajaksi, joten uuden työsopimuksen tai vierailijasopimuksen alkaessa sinun tulee itse vaihtaa uuden sopimuksen päättymispäivä tutkimusryhmiin, -yhteisöihin tai -verkostoihin liittyviin affiliaatiotietoihisi. Muussa tapauksessa et enää näy ko. ryhmän, yhteisön tai verkoston sivuilla.

Tutkimusryhmän, -yhteisön tai -verkoston muokkaaminen

Tutkimusryhmän ja -verkoston kotisivun muokkausoikeus on ao. ryhmän tai verkoston vetäjällä. Tutkimusyhteisöjen tulee valita keskuudestaan, kenelle kotisivun muokkausoikeus annetaan ja ilmoittaa se osoitteeseen lacris@ulapland.fi.

Pääset muokkaamaan tutkimusryhmäsi tai -verkostosi tietoja napauttamalla ensin Päätiedot-nappulaa vasemmassa yläkulmassa:

Mustassa yläpalkissa: Pure (ohjelmisto), Lapin yliopisto, harmaassa yläpalkissa nappulat: "Päätiedot" ja "Tutkijan näkymä", valokuva, nimi, linkki omaan julkiseen profiiliin, "Lisää ansioluettelo" -nappula

Napauta sen jälkeen tekstiä "Tutkimusryhmä" (tai -verkosto tai -yhteisö – riippuen siitä mitä olet muokkaamassa).

Valikon otsikko: "Kaikki tiedot", valikossa: "Yksiköt" ja "Raporttipohjat", Yksiköt: "Tutkimusryhmä" 1, Olemassa olevia 1, Ei enää olemassa 0

Napauta sen jälkeen auki sen yksikön nimeä, jota olet muokkaamassa. Kirjoita, korjaa tai poista tarpeen mukaan

  • organisaation profiili suomeksi ja englanniksi ao. kohtiin
  • osoitetiedot (käynti- ja/tai postiosoite)
  • puhelinnumero
  • sähköposti-osoite
  • verkko-osoite
  • hakusanat

Muista tallentaa