Siirry pääsisältöön

Tutkimusportaali LaCRIS

Julkaisun viitetietojen lisääminen

Aloita napauttamalla vihreää nappulaa

Vihreä nappula, jossa lukee +Lisää uusi

ja valitse sen jälkeen "Tutkimustuotokset". Sen jälkeen voit valita menetelmän, miten luot julkaisutiedot.

Helpointa on importoida tiedot viitetietokannasta, jos julkaisusi on poimittavissa jostain valittavissa olevasta tietokannasta. Kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistut artikkelit ovat usein löydettävissä Scopus, Web of Science tai ORCID-järjestelmistä. Kirjoita nimesi tekijäkenttään tai tutkijatunnisteesi ao. kenttään ja napauta "Hae". Valitse importoitaviksi ne julkaisut, jotka ovat kirjoittamiasi ja joiden kohdalla ei ole merkintää siitä, että ne ovat jo tutkimusportaalissa (tarkista kuitenkin, onko duplikaatiksi merkitty julkaisu oikeasti sama julkaisu). 

Useimmat tieteelliset lehdet antavat mahdollisuuden tuoda viitteen tiedostona. Etsi lehden verkkosivulla artikkelisi etusivulta kohta "Export citation" tai "Download citation" tms. Se on joko suoraan näkyvissä tai kohdissa "Cite" tai "Tools" tms. Valitse formaatiksi RIS tai BibTeX ja joko tallenna tiedostoon ja tuo tiedostona tai kopioi tekstinä.

Voit myös tallentaa viitteesi manuaalisesti eli kokonaan käsin. Aloita valitsemalla valikosta, minkä tyyppistä julkaisua olet tallentamassa. Tallenna vähintään punaisella tähdellä merkityt pakolliset kohdat lomakkeella.

Valitse julkaisun tilaksi "Ennen painatusta julkaistu e-versio", jos artikkeli on  julkaistu "Early online" -versiona ilman volyymi- ja -numerotietoja.

Julkaisun tila: Ennen painatusta julkaistu e-versio, vuosi, kuukausi, päivä

Kuukauden ja päivän tallentaminen ei ole pakollista, mutta ne vaikuttavat julkaisujesi järjestykseen tutkimusportaalissa, jos sinulla on useita artikkeleita samalta vuodelta.

Kirjasto vaihtaa julkaisun tilan julkaistuksi, kun volyymi- ja numerotiedot sekä lopullinen julkaisuvuosi ovat tiedossa.

Jos tallennat julkaisusi tiedot jo silloin, kun se on hyväksytty julkaistavaksi, vaihda julkaisun tilaksi "Hyväksytty/painossa". Älä tallenna julkaisutietoja vielä silloin, kun olet lähettänyt käsikirjoituksen julkaisijalle, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty.

Julkaisu näkyy julkisella profiilisivullasi, jos tilana on "Julkaistu", "Ennen painatusta julkaistu e-versio" tai "Hyväksytty/painossa". Jos kuitenkin tallennat julkaisutietoja jo valmisteluvaiheessa tai kun käsikirjoitus on vasta lähetetty kustantajalle, järjestelmä asettaa näkyvyyden sisäiseksi. Älä muuta sitä julkiseksi ennen kuin julkaisu on vähintään hyväksytty!

 • Tallenna myös muille kirjoittajille affiliaatio (yliopiston, tutkimuslaitoksen tms.  tarkkuudella) ja maa, jossa ao. kirjoittaja toimi kirjoittaessaan julkaisua.
 • Täydennä viitteeseen tieteenala(t) sekä profiili- ja painoala(t).
 • Jos julkaisu on jonkin projektin työn tulosta, muista lisätä linkitys ao. projektiin kohdassa Relaatiot.
 • Jos tietojen tallentaminen jää syystä tai toisesta kesken, valitse alareunan harmaasta palkista käsittelyvaiheeksi "syöttäminen kesken" – silloin se ei vielä näy julkisella profiilisivullasi. Jos saat tallentamisen valmiiksi, jätä käsittelyvaiheeksi "validoitavaksi".
 • Tallenna!

Käsittelyvaihe: Validoitavaksi, Tallenna-nappula

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kirjastoa tallentamaan julkaisutiedot puolestasi. Toimita julkaisutiedot sähköpostitse osoitteella lacris@ulapland.fi tai tuo kirjaston asiakaspalvelutiskille ja laita päälle post-it-lappu, johon kirjoitat LaCRIS.

Automaattinen julkaisutietojen haku

Voit ottaa käyttöön automatisoidun haun, jossa tutkimusportaali tarkistaa viikoittain, onko ORCIDissa, Scopuksessa, Web of Sciencessä tai Mendeleyssä uusia julkaisuja nimelläsi, ja tuo ne sinulle ehdolle tutkimusportaaliin.

 • Napauta "Muokkaa profiilia"
 • Valitse vasemman reunan valikosta "Automaattinen haku"

Automaattinen haku valittu vasemman reunan valikosta, automaattisen haun kuvaus, Ota käyttöön automatisoitu haku: ORCID, Scopus, Mendeley, Web of Science, kullakin päällä/pois-nappula

 • Valitse haluamasi tiedonlähteet
 • Järjestelmä tuo löytämänsä uudet julkaisut sinulle ehdotuksena tutkimusportaaliin ja näyttää sen viestinä tutkimusportaalissa pääsivusi oikeassa laidassa
 • Jos haluat ilmoituksen uusista ehdotuksista sähköpostiisi, rastita sivun ylälaidassa ao. kohta
 • Tallenna

Tallenna-nappula

Avoin saatavuus ja julkaisun kokotekstin lisääminen

Lapin yliopiston allekirjoittaman Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen sekä tärkeimpien tutkimusrahoittajien mukaan vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien (ja mahdollisuuksien mukaan muidenkin julkaisujen) kokotekstit tulee rinnakkaistallentaa avoimesti oman organisaation tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon. Lapin yliopiston julkaisuarkisto on LaCRIS. LaCRISiin merkitään myös linkki kustantajan verkkosivuilla avoimena olevaan julkaisuun.

Voit rinnakkaistallentaa artikkeliesi kokotekstit itse tai pyytää kirjastoa tekemään sen (lähetä pdf osoitteella lacris@ulapland.fi). Samasta osoitteesta voit myös kysyä neuvoa ja apua rinnakkaistallennukseen. Jos olet syöttänyt julkaisun viitetiedot jo aiemmin ja kirjasto on jo validoinut ne, et voi enää itse tallentaa kokotekstiä – pyydä kirjastoa tekemään se.

Muista varmistaa, että sinulla on muiden kirjoittajien lupa julkaisun kokotekstin tallentamiseen LaCRISiin.

Tallentaessasi julkaisun kokotekstin LaCRISiin tai antaessasi sen kirjastolle tallennettavaksi sitoudut alla oleviin ehtoihin

Tallentaessasi artikkelisi viitetietoja ja tallennettuasi lehden nimen tallennusalustalla on kohta:

Open Access (avoin pääsy) -opastus, submitted version, accepted version, published version, publisher policies, kaikilla pikkukolmio vasemmalla lisätietojen avaamiseksi, lehtikohtaiset lisätiedot, linkki lisätietoihin

Rinnakkaistallenteeksi tulee valita ensisijaisesti "Published version", jos kustantaja sallii. Yleisimmin kustantaja sallii "Accepted version" tallentamisen. Napauta opastus-kohdassa ko. kohdissa pikkukolmioita vasemmalla, ja tarkista rinnakkastallennusoikeus noiden kahden version osalta. Tutkimusportaali LaCRIS on epäkaupallinen julkaisuarkisto (non-commercial institutional repository). Voit tallentaa sellaisen version, jonka "Locations"-kohdassa mainitaan "Institutional Repository". Tarkista samalla, onko tiedoston avaamiselle viiveaika (embargo), mikä on sen pituus ja onko tiedostolla lisenssiä.

Rinnakkaistallennuksen oikeudet ja ehdot on yleensä mainittu myös kustantajan kanssa solmitussa julkaisusopimuksessa. Jos sopimuksessa mainitaan, että tekijällä on (kaikki) oikeudet julkaisuunsa, rinnakkaistallennus on luvallista. Jos julkaisulla on Cretive Commons -lisenssi, rinnakkaistallenteen saa tehdä ilman erillisiä lupia.

Versio Pre-print Accepted version Published version
Määritelmä Käsikirjoitus ennen vertaisarviointia

Käsikirjoitusversio, joka on korjattu vertaisarvioinnin perusteella. Ei sisällä kustantajan lopullista taittotyötä (layout) ja sivunumerointia.

Lehdessä julkaistu, artikkelin lopullinen versio taittoineen.
Muita nimityksiä versiolle submitted version, author-submitted article, pre-refereeing, author’s draft final draft, accepted article, Author's Accepted Manuscript (AAM), author's post-print, kirjoittajan hyväksytty käsikirjoitus

publisher´s pdf, final published article, publisher's version, Version of Record (VoR)

LaCRISiin  (eli julkaisuarkistoon) tallennettava versio Yleensä ei tallenneta. Toissijaisesti tallennettava versio, jos kustantaja ei salli kustantajan pdf:n tallennusta. Yleisin vaihtoehto.

Tallennetaan ensisijaisesti, mikäli kustantaja sallii.

Proofiksi / oikovedokseksi / korjausvedokseksi kutsutaan kirjoittajalle kustantajalta tulevaa viimeistä taitettua versiota ennen julkaisemista. Sitä ei saa rinnakkaistallentaa. 

 

Aloita tiedoston tallennus napauttamalla "Pääsy elektroniseen versioon (kokoteksti)" -nappulaa:

 

Pääsy tämän tutkimustuotoksen elektroniseen versioon (kokoteksti), kolme nappulaa: pääsy elektroniseen versioon (kokoteksti), ympyröity punaisella, lisää toinen linkki, lisää tiedosto

ja sen jälkeen valitse tyyppi.

HUOM! Lisää ensin linkki tai DOI ja lataa elektroninen versio vasta sen jälkeen.

Valitse tyyppi: lataa elektroninen versio, lisää elektronisen version DOI, lisää linkki elektroniseen versioon

 • Lataa elektroninen versio:  Tästä rinnakkaistallennat julkaisun kokotekstitiedoston yliopiston julkaisuarkistoon.  Julkaisutiedosto näkyy LaCRISin julkisessa portaalissa automaattisesti, kunhan mahdollinen embargo-päivämäärä on ohi. Jos embargoa ei ole, tiedosto näkyy julkisessa portaalissa tallentamista seuraavana päivänä.
 • Lisää elektronisen version DOI.  DOI = Digital object identifier. DOIn avulla sinä ja julkaisusi linkittyvät muiden palveluiden kanssa, kuten kustantajan verkkosivut ja Orcid.org. LIsää DOI aina, kun sellainen on, vaikka tallentaisit myös kokotekstin rinnakkaistallenteena!
 • Lisää linkki elektroniseen versioon. Tämä tarkoittaa pysyviä tunnisteita (URN, handle) tai muita linkkejä. Vain pysyvät tunnisteet kelpaavat kansalliseen raportointiin.

Lomake sähköisen version tallentamiseen avautuu. Kaikkiin erityyppisiin sähköisiin versioihin (tiedosto, DOI, linkki) lisätään nämä tiedot:

 • Dokumentin versio
 • Julkinen pääsy tiedostoon, valitse
  • Avoin, jos julkaisun rinnakkaistallentamiselle ei ole asetettu viivettä tai DOI tai muu linkki vie avoimeen julkaisuun. Huom! Free Access -julkaisu tai muut vastaavat kustantajan väliaikaisesti mainosmielessä avaamat julkaisut eivät täytä avoimen julkaisun kriteereitä.
  • Viivästetysti avoin, jos "Open Access -opastus" kertoo julkaisuviiveestä (Embargon alkupäivä = julkaisupäivä, loppupäivä = säädetyt viivekuukaudet julkaisupäivästä)
  • Suljettu, jos DOI on maksullisen, ei-avoimen julkaisun tunniste
 • Lisenssi
  • jos Open Access -opastuksessa tai julkaisusopimuksessasi on mainittu CC-lisenssi, valitse se. Muussa tapauksessa jätä lisenssitiedon etsiminen kirjastolle.

Tallenna!

Käsittelyvaihe: Validoitavaksi, Tallanna-nappula

Taiteelliset teokset, esitykset ja näyttelyt

Taiteelliset tuotokset tallennetaan samoin kuin julkaisutkin aloittaen vihreällä nappulalla:

Vihreä nappula: +Lisää uusi

ja valitse sitten taiteellisen tuotoksesi tyyppi:

Luo uusi toiminnan kirjaus: tutkimustuotokset, taiteellinen ja muu ei-tekstimuotoinen muoto: näyttely, audiovisuaalinen tuotos, taideteos, esitys, design, sävellysteos, verkkosivu(sto), ohjelmisto

 

Valintasi jälkeen eteesi aukeaa tallennuslomake. 

Valitse ensin julkaisukategoria, joka määrittelee opetusministeriön julkaisutyypin. Tallenna sitten vähintään punaisella tähdellä merkityt kohdat. Tallennuslomake on muotoiltu tekstijulkaisujen ehdoilla ja soveltuu siksi valitettavasti vähän hankalasti taiteellisten tuotosten tallentamiseen. 

Jokaisella taiteellisella tuotoksella pitää olla

 • JOKO julkaisija, joka tarkoittaa esim. galleriaa, teatteria tms. tekijästä riippumatonta organisaatiota, jonka päätöksella tuotos on julkistettu. Julkaisija lisätään kohdassa "Emojulkaisu".
 • TAI tapahtuma (lomakkeen alaosassa), joka tarkoittaa bienniaalia, festivaalia tms. tekijästä riippumatonta tapahtumaa, jonka ohjelmaan tai sisältöön tuotos on hyväksytty. Kohta "Tapahtuma" löytyy lomakkeen alaosasta.

Taiteelliselle tuotokselle voidaan lisätä molemmat tiedot - sekä julkaisija että tapahtuma. Tällöin tapahtumatietoihin merkitään itse tapahtuma ja julkaisijaksi organisaatio, joka on järjestänyt tapahtuman. Julkaisijaksi voi merkitä esimerkiksi museon tai gallerian, jolloin siellä esillä ollut näyttely merkitään tapahtumaksi. Näyttelyssä esillä ollut teos/teokset kirjataan tuotokseksi.

Jos taiteellinen tuotos on jonkin projektin työn tulosta, muista lisätä linkitys ao. projektiin kohdassa Relaatiot.

Taiteiden tiedekunnassa voit myös pyytää tiedekunnan hallintosihteeriä tallentamaan tiedot puolestasi.

Muissa tutkimusorganisaatoissa tuotetut julkaisut

Tutkimusportaaliin voi tallentaa myös sellaisten julkaisujen tietoja, joita olet työstänyt tai työstät parhaillaan toiseen tutkimusorganisaatioon. Olet siis ollut tai olet parhaillaan työsuhteessa tai vierailevana tutkijana muualla kuin Lapin yliopistossa.

Sinun tulee merkitä näiden julkaisujen affiliaatioksi se organisaatio, johon kytkeytyneenä olet julkaisusi työstänyt. Napauta julkaisutietolomakkeella Muokkaa-nappulaa nimesi vieressä. Poista valintamerkki Lapin yliopiston affiliaation kohdalta. Napauta kohtaa "Affilioi ulkoiseen organisaatioon". Valitse listalta oikea organisaatio tai tallenna tarvittaessa uusi organisaatio.

Affiliaatiotiedot merkitään organisaation tarkkuudella, esimerkiksi "Tampereen yliopisto". Tiedekuntaa ja muita vastaavia tarkentavia tietoja ei merkitä.

Malli Esimerkki: tekijän nimi, rooli tutkimustuotoksessa, affiliaatiot: nykyinen yksikkö Lapin yliopistossa, täppä pois siitä, ulkoinen yksikkö, täppä sen kohdalla, affilioi toiseen organisaatioon -nappula, affilioi ulkoiseen organisaatioon -nappula, valitse tämä

Julkaisutietojen tuonti muista yliopistoista

Muissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa käytössä oleviin tutkimustietojärjestelmiin tallennetut julkaisutiedot voidaan saada kopioina tutkimusportaaliin silloin, kun ao. yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa on käytössä tiedonsiirtoon sopiva järjestelmä. Tällainen järjestelmä on ainakin

 • Aalto-yliopistossa
 • Hankenilla
 • Helsingin yliopistossa
 • Jyväskylän yliopistossa
 • LUT-yliopistossa
 • Tampereen yliopistossa
 • Turun yliopistossa
 • Åbo Akademissa
 • VTT:llä.

Jos haluat vanhoja julkaisutietojasi siirrettäväksi tutkimusportaaliin, ota yhteys kirjastoon lacris@ulapland.fi.

Emme kuitenkaan voi taata, että kaikista yllä luetelluista yliopistoista saadaan kaikki vanhat järjestelmiin tallennetut julkaisutiedot siirretyksi. Usea yliopisto (ja VTT) ovat uusineet tutkimustietojärjestelmänsä viime vuosina emmekä tiedä, minkä verran järjestelmävaihdoksissa on siirretty kovin vanhoja julkaisutietoja.

Tutkimustuotosten tietojen tarkistus

Kirjasto tarkistaa (validoi) kaikki julkaisutiedot ennen kuin ne toimitetaan kansalliseen raportointiin ja sitä kautta tiedejatutkimus.fi-palveluun.

Tarkistettavia asioita ovat normaalien viitetietojen lisäksi mm.

 • rinnakkaistallenteiden luvallisuus ja kirjaukset
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) luokittelema julkaisutyyppi ja julkaisun sisällyttäminen kansalliseen julkaisutiedonkeruuseen (ns. OKM-raportointi)
 • julkaisun avoimuuteen liittyvät asiat
 • että julkaisulla on tieteenalat, profiiliala ja LUC-strategian ala.

Epäselvissä tilanteissa kysytään kirjoittajilta tarkempia tietoja.

Taiteiden tiedekunnan hallintosihteeri tallentaa Taiteiden tiedekunnan taiteellisten tuotosten tiedot ennen kuin ne toimitetaan kansalliseen OKM-raportointiin.

Tarkistettavia asioita ovat normaalien viitetietojen lisäksi mm.

 • OKM-tyyppi ja tuotoksen sisällyttäminen kansalliseen taiteellisten julkaisujen tiedonkeruuseen (ns. OKM-raportointi)
 • julkaisijan ja/tai tapahtuman riippumattomuus tekijästä (omakustanteet ja vastaavat eivät kuulu OKM-raportointiin)
 • tieteen- ja taiteenala sekä profiiliala ja LUC-strategian ala.